Illustrasjon: Envato Elements

Militærøvelse på Kanariøyene


Rundt 450 soldater fra 16. brigade på Kanariøyene har hatt øvelse på Kanariøyene siden forrige onsdag.

Øvelsen inkluderer patruljer og rekognosering av forskjellige områder på øygruppen for soldatene som tjener i den terretorielle operative kommandoen i det spanske militæret.

Målet med øvelsen er blant annet at soldatene skal tilegne seg bedre kunnskap om Kanariøyene, spesielt på de øyene som ikke har noen permanent utplassering av militært personell.

Ufølge militærkommandoen på Kanariøyene er øvelser som dette viktige for å utføre overvåkning av Spanias yttergrenser, oppdage trusler, og for å bidra til raskere responstid.

Den kanariske brigaden er ifølge nettsidene til det spanske militæret landets yngste brigade, og soldater herfra har i hovedsak sine plikter på øygruppen. De har også deltatt i operasjoner i blandt andre Bosnia, Kosovo og Afghanistan.