Soria-demningen på Gran Canaria 11. juli. Se 360-bilde lenger ned i saken. Foto: Bård Ove Myhr

Mistet to tredjedeler av vannmengden så langt i år


To tredjedeler av vannet i de åtte store demningene på Gran Canaria er borte. På bare åtte måneder har demningene som eies av øyrådet på Gran Canaria gått fra 5,06 millioner kubikkmeter til 1,6 millioner i oktober. Det viser tall fra øyrådet.

Fra 1. oktober har Fataga-demningen stått tom. Soria og Ayagaures har kun 1 prosent av sin kapasitet igjen, og Candelaria og Vaquero-demningene står igjen med 4 prosent av vannet de har kapasitet til å lagre. Årsaken er unormalt lite regn i 2020.

Nesten ikke vann igjen

Av de åtte store demningene på øya er det Gambuesa som hadde mest vann i begynnelsen av oktober. 581 636 kubikkmeter vann, som tilsvarer 43 prosent av kapasiteten er lagret her. Chira-demningen har 446 128 kubikkmeter, som tilsvarer kun 8 prosent av kapasiteten. Prosentvis er det El Mulato-demningen som gjør det best, med 406 012 kubikkmeter vann, som tilsvarer 53 prosent.

Soria, som er den største demningen på Gran Canaria, står igjen med 115 848 kubikkmeter.

25,8 millioner kubikkmeter i 2018

Fem av de åtte demningene har mistet vann i september, og bare Ayagaures har økt sin vannmengde. Det var likevel bare snakk om 13 026 kubikkmeter.

Nivået i dag ligner på nivået i oktober 2017, da demningene kun hadde 1,55 millioner kubikkmeter vann. Etter det har det regnet godt, og i mars 2018 hadde demningene 25,8 millioner kubikkmeter vann. Men siden da har det knapt vært noe regn å snakke om på Gran Canaria.

Bekymrer landbrukssektoren

Vannmangelen i reservoarene skaper stor bekymring i landbruket, ettersom de er avhengige av dette ferskvannet for vanning og gårdsbruk.

På Gran Canaria avsalter man i tillegg sjømann, som er vannet du får i springen. Skal dette vannet brukes i landbruket kreves det ytterligere rensning og etterbehandling, som er svært kostbart og i tillegg fører til store utslipp av klimagasser, ifølge en studie som ble publisert i journalen til International Water Association i 2017.