Mogán kommune bøtelagt –⁠ helsefarlige avvik i bassenget

En inspeksjon av det offentlige svømmebassenget i Arguineguín skal ha avdekket flere alvorlige og helsefarlige avvik. Først da kommunen fikk bot innrømte de problemene – slik at de fikk 40% avslag på boten. «


Mogán kommune har blitt pålagt å betale bot til helsedepartementet på Kanariøyene, etter at alvorlige avvik ble avdekket i svømmehallen i Arguineguín.

Dette bassengkomplekset er populært blant innbyggerne, og besøkes av flere hundre personer hver dag, inkludert mange nordmenn på vinterstid.

Pseudomonas-bakterier i vannet

En inspeksjon som ble utført 22. desember 2020, avdekket flere alvorlige mangler og problemer, som i verste fall kan føre til alvorlige konsekvenser for brukernes helse.

Avvik inkluderte at ingen korrigerende tiltak ble gjort etter funn av pseudomonas-bakterier, skriver El Sur Digital GC.

Se listen over avvik og mangler nederst i saken.

pseudomonas-bakterier
Pseudomonas-bakterier kan føre til infeksjon, også hos friske mennesker. Illustrasjon: Wikimedia Commons

Kan være farlig

Disse bakteriene er vanlige i fuktige omgivelser, og kan føre til infeksjon hos friske mennensker.

I alvorlige tilfeller kan de føre til alvorlig sykdom hos personer med nedsatt immunforsvar og underliggende sykdommer.

Av denne grunn skal det også være klare rutiner på plass for å hindre vekst av slike bakterier i svømmehaller.

Først etter ni måneder – den 9. september – åpnet helsemyndighetene på Kanariøyene en sak mot kommunen.

Flere alvorlige avvik

Helseinspektørene som besøkte bassenget i desember 2020, avdekket også at selskapet Lude, som drifter bassenget på vegnet av kommunen, hadde unnlatt å registrere flere indikatorer for vannkvalitet.

Dette inkluderte innløpsvolum etter filtrering, uklarheter i vannet som indikerer bakterievekst, for lite fri klor i vannet og filtre som ikke fungerte.

Analyser viste at desinfisering ikke kunne dokumenteres, at det ikke eksisterte noe kontrollprogram for vannbehandlingsplan, og at ingen planer ble innført for å utbedre dette.

Inspektøren skrev også i sin rapport at det ikke var mulig å avgjøre når siste rens av filter var blitt utført, da kommunen ikke hadde noen informasjon om systemet overhodet.

Også på lageret der kjemikalier for vannbehandling ble oppbevart, fant inspektørene mangler. I rapporten står det at områdene var møkkete, med oppsamling av tomme beholdere og umerkede kjemikalier.

Videre skrev inspektørene i sin rapport at det ble brukt for mye brom i bassenget, og at skadedyrkontroll ikke kunne dokumenteres.

Komplekset bærer navnet til den berømte fotballspilleren fra Arguineguín, David Silva. Foto: Ann Cathrin El Allaoui

Ikke utbedret

Til tross for dette utbedret ikke selskapet som drifter bassenget avvikene. Heller ikke kommunen ville gjøre noe med saken.

Kommunens rådmann for sport, Luis Miguel Becerra, protesterte mot rapporten.

Han hevdet at kommunen hadde utbredret mangler, ved å øke konsentrasjonen av klor i vannet, øke PH-verdien i vannet, og installert systemer for å overvåke vannkvaliteten, ifølge The Canary News.

Fikk bot

Da Helsedepartementet konkluderte med at kommunen i virkeligheten hadde ignorert problemene, ble byrådet ilagt en bot på 3500 euro den 22. oktober.

Først da innrømmet kommunen de omfattende problemene, slik at boten kunne reduseres med 40%.

Som følge av dette må kommunen nå betale 2100 euro i bot.

Noe er utbedret

Ifølge El Sur Digital GC er mye nå utbedret og kommunen har tatt ansvar for avvikene, slik at boten kunne reduseres.

Blant annet skal det nå være bedre ventilasjon for å senke luftfuktigheten i svømmehallen.

Kommunen har angivelig løst dette ved å åpne en dør, ifølge den lokale nettavisen, men de spesifiserer ikke noen andre konkrete løsninger.

Dette ble avdekket under inspeksjonen ved det offentlige bassenget i Arguineguín:1. Det mangler systemer for å måle mengden vann som filtreres.2. Det er umulig å vite volumet på resirkulert vann i alle bassenger, eller å bekrefte om sirkulasjonstiden er mindre enn 4 timer i hovedbassenget og 30 minutter i terapibassenget. 3. I bassenget ble det funnet pseudomonas-bakterier. Ingen utbedring har blitt gjort. Det er heller ingen dokumentasjon på dette. 4. PH-verdien er for lav til å garantere at desinfeksjon blir utført skikkelig, ifølge periodeanalyser utført på bassenget. PH-verdien var 3,74. 5. De gjennomfører ikke egenkontrollprogrammet for vannbehandlingsplan, kontroll av vannkvalitet, filtre, vedlikehold og renhold. 6. De har ingen informasjon om filtreringssystemet. Ikke mulig å bekrefte når filteret ble renset sist. 7. Vedlikehold, inspeksjoner og renholdsoperasjoner er ikke dokumentert. 8. Kjemikalielager: det er rot, skitt og oppsamling av gamle beholdere. Kjemikaliene er ikke merket, og det er ikke mulig å bekrefte at kjemikaliene som brukes stemmer overens med sikkerhetsdatabladet. Lageret står ulåst. 9. Skadedyrkontroll er ikke dokumentert utført det siste året. 10. De har ikke tekniske planer over utstyret. Det er ikke mulig å bekrefte filtreringshastigheten. 11. Bassenget bruker brom for desinfeksjon, med verdier på over 5 mg/l. målt. Ingen tiltak gjort for å utbedre dette. 12. Sikkerhetsdatabladene for kjemikalier brukt til vannbehandling er ikke oppdatert, og er fra 2022 og 2009, og oppfyller ikke gjeldende krav. 13. Luftfuktigheten ble målt til over 65%.