Mogán med etterlengtet hjelpepakke til utestedene


Mogán kommune utsetter innkreving av skatter og avgifter på terrasser og andre uteplasser som benyttes for salg ut året.

Byrådet letter med dette på utgiftene for mange restauranter og utesteder som tilbyr uteservering på offentlig eiendom.

Tiltaket er godkjent av kommunen og gjelder frem til 31. desember 2020. Utesteder som benytter offentlig eiendom slik som terrasser og områder der det foregår salg må normalt betale en regning fra det kommunen for bruken. Dette gjelder også fellesområder i kjøpesentre.

Stor usikkerhet

Ettersom de fleste utesteder og mye av handelen i Mogán er avhengig av turismen for å overleve er det knyttet stor usikkerhet til driften fremover. Ingen vet med sikkerhet når turismen vil begynne å ta seg opp, og mange barer og restauranter går en veldig tøff tid i møte.

Selv om mange nå får lov til å gjenoppta driften er det med kraftige begrensninger i kapasiteten. Kommunen håper at dette tiltaket vil gi bedriftene bedre moment mens de kommer seg etter viruskrisen som har rammet øygruppen hardt.

Andre tiltak

Kommunen har også godkjent et tiltak som gir innbyggere med økonomiske vansker tilgang på 50 prosent avslag i kommunale avgifter for søppeltømming, samt vann og avløp. For å kvalifisere for denne ordningen må man oppfylle kriterier som inkluderer en sårbar og vanskelig personlig økonomi.