Mogán totalforbyr røyking på alle strender


Selv om store deler av strendene allerede er røykfrie innføres det nå et totalforbud.

Kommunen forklarer forbudet med at det Spanske Epidemiologi-samfunn (SEE) har indikert at bruk av tobakk utendørs kan øke faren for smitte.

Tiltaket ble først innført i mai, men har nå blitt en del av loven i kommunen. Forbud mot røyking må store deler av strendene i kommunen ble innført allerede i 2012, men 25 prosent av arealet ble satt av som røykeområde der forbud ble innført. Nå gjelder altså dette forbudet på alle strender, uten unntak, og uten egne røykeområder.

Kommunen har lenge ønsket seg helt røykfrie strender, men ordfører Onalia Bueno understreker at det nye totalforbudet er et svar på det Spanske Epidemiologi-samfunn sitt krav om et slikt forbud, fordi bruk av tobakk kan øke smittefaren hos både røykere og ikke-røykere som utsettes for passiv røyking.

Utover smitterisikoen advarer også SEE mot at bruk av tobakk fører til mer enn 100 000 tilfeller av luftveissykdommer hos barn under 14 år, og at disse utsettes for passiv røyking på for eksempel strender der mange familier ferdes.