Strukturelle sprekker i veibanen har tvunget kommunen til å sperre av Av. Mencey i begge kjøreretninger. Foto: Canariavisen

Naboene til norsk-finansiert byggeprosjekt i Arguineguín frykter kollaps


Huseiere som har bolig nærmest det norsk-finansierte byggeprosjektet i Avenida Mencey i Arguineguín frykter nå at boligene deres skal kollapse. De har sendt et brev til kommunen der de krever en rekke tiltak for å sikre boligene og veien.

Rundt 30 innbyggere som bor langs Avenida Mencey i Arguineguín på Gran Canaria har skrevet under på et brev som er sendt til kommunen. Bakgrunnen er strukturelle problemer i veibanen som har ført til at hele gata er sperret av for trafikk.

Canariavisen var den første som omtalte saken etter at kommunen meldte at veien var sperret på sosiale medier.

Eier eller bor du i området? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med oss på denne siden.

Kommunen mener konstruksjonen av et nytt boligkompleks har skylden for de strukturelle problemene i veien, som har ført til lange og dype sprekker.

Det er norskeide Syden Bygg Mogan SL som har byggelisensen og som fungerer som investor for prosjektet, mens entreprenøren Satocan står for selve konstruksjonen. Når prosjektet står ferdig skal det bestå av tre bygninger med til sammen 62 leiligheter i høy standard, spesielt tilpasset det skandinaviske markedet.

Er redde

I brevet skriver naboene at de først oppdaget problemene 17. august, og at kommunen stengte veien tre dager senere som følge av sprekker og strukturelle problemer i veien.

Naboene sier de er redde for at byggearbeidet skal påvirke hjemmene deres eller at vann- og avløpssystemet i området skal rammes.

Erling Ruud fra Syden bygg Mogán S.L. er klar på at dette skal ordnes opp i.

– Alt i alle sin makt blir gjort for at dette skal ordnes, forteller Ruud på telefon til Canariavisen. 

Problematisk vei

Han forklarer også at han mener veien var problematisk fra før, og viser til at veien ble delvis stengt i en periode for omtrent to år siden på grunn av strukturelle problemer.

– Jeg tror nok denne veien er dårlig bygd. Det er ikke mer enn to år siden det var stengt i tre måneder på grunn av sprekker. Så den er antakelig ikke noe bra bygd den veien der. Så har det vel blitt utløst noe mer nå. Men jeg føler meg trygg på at dette blir ordna ganske fort, og at man ikke behøver å være engstelig for noe som helst, sier Ruud. 

Krever byggestopp

I brevet som er sendt til kommunen krever huseierne nå at arbeidet stoppes slik at risikoen kan undersøkes. I tillegg krever de en teknisk undersøkelse av området helt frem til boligene, og at vann- og avløpsituasjonen også skal vurderes. Dersom det skulle være behov for utbedringer for å sikre dette krever de at kostnadene for dette dekkes.

Ruud sier at det ikke foregår byggearbeid nært veien på nåværende tidspunkt.

– Det bygges ikke noe der nå. Det har jo stoppet helt på den siden der, så nå er det jo kun teknikere som jobber med å gjøre det trygt. På den andre siden av dalen bygges det jo, men det har jo ikke noe med veien å gjøre, forklarer Ruud.

Det nye boligkomplekset som bygges skal stå klart i september 2021, og er beregnet på skandinaviske kjøpere. Foto: Canariavisen

Ber utbygger ta kostnadene

I brevet ber de også kommunen om å sørge for at entreprenørselskapet Satocan foretar en evaluering av de strukturelle skadene, og at de skal dekke alle kostnader som er nødvendig for å sikre veien for trafikk igjen.

Til tross for at veien er sperret av for all trafikk har det fremdels vært noe trafikk med både lastebiler og andre tunge kjøretøy i forbindelse med arbeidet. Huseierne mener situasjonen hindrer de fra å ha en trygg tilgang til sine hjem som ligger langs veien.

Mener prosjektforslaget var for dårlig

I en uttalelse har talsperson for partiet Neuva Canarias, Isabel Santiago, sagt at hun mener det var mangler ved prosjektforslaget som ble godkjent av kommunen i mars 2019 før byggelisensen ble gitt. Hun mener prosjektforslaget manglet den nødvendige juridiske sikkerheten.

Santiago har uttalt tidligere at hun satte spørsmålstegn ved gyldigheten til planen for området, fordi den aldri ble publisert, og at de som støttet initiativet og ga Syden Bygg Mogán SL lisensen kan ha begått en forbrytelse.

– Dere må ta det med kommunen. Dette tok tre år, så vi går ut fra at det er gjort på en veldig grundig måte, sier Ruud. 

Ber kommunen stoppe tungtrafikken

Av denne grunn har partiet bedt ordføreren om å utføre en geoteknisk studie av området, for å evaluere strukturen til boligene langs veien. I tillegg har Nueva Canarias bedt kommunen stoppe tungtrafikken slik at tilgangen til innbyggernes hjem kan garanteres, og at utbyggeren dekker alle kostnader for skader både på offentlig og privat eiendom.

Det har ikke lykkes Canariavisen å få en kommentar fra Satocan. Vi har også kontaktet kommunen for en kommentar, og oppdaterer denne saken dersom vi får svar på våre henvendelser.

Ettersom veien er sperret av for trafikk er det omkjøring  via Avenida Francisco Navarro Navarro (kun inn til Loma Dos), og via Avenida Aly for inn- og utkjørsel til boligfeltet.