Siste
FÅR IKKE TESTE: Madrid har sagt nei til at Kanariøyene får teste turister på Aena sine flyplasser. Foto: Wikimedia Commons

Nekter Kanariøyene å coronateste folk på flyplassene


Industri, handels og turistminister Reyes Maroto nekter Kanariøyene å teste turister på flyplassene. Det ble klart etter det som bare kan kalles et kontant «nei» fra sentrale myndigheter.

Kanariøyene har lenge hatt planer om å innføre coronatesting av reisende på flyplassen ved ankomst, men må nå innføre plan b etter svaret fra regjeringen.

Forhandlet i månedsvis

Turistministeren på Kanariøyene, Yaiza Castilla, har i flere måneder forhandlet med sentrale myndigheter om retten til å bruke flyplassen som arena for coronatesting.

Som en nødløsning, dersom svaret fra Madrid ble nei, vile kanariske myndigheter sette opp telt utenfor flyplassen. Flyplassene på Kanariøyene driftes av det statlige selskapet Aena, og det var derfor nødvendig med et ja fra sentralt hold før slik testing kunne påbegynnes.

Også løsningen med telt utenfor flyplassen har nå blitt avvist på grunn av den høye kostnaden for logistikk og drift.

Alternative løsninger

Det jobbes nå med alternative løsninger, og både privat og offentlig sektor ønsker å teste turister. Problemet med en ordning hvor dette for eksempel gjøres på hoteller er at alle som bor i ferieleiligheter eller eier feriebolig blir utelatt fra en slik ordning.

Svaret fra Madrid bidrar dermed til enda usikkerhet for turistsektoren på Kanariøyene, og svaret oppleves som nok en kjepp i hjulet for turismen på øygruppen.

Så langt har regjeringen vært lite samarbeidsvillig når det kommer til forslag for å gjenopprette turismen, til tross for at minst 35% av brutto nasjonalprodukt på øygruppen kommer fra turistsektoren i normale tider.