Illustrasjon: Envato Elements

Norge åpner for å smittevurdere enkeltregioner i Europa


Etter at de nye felles-anbefalingene for reiseråd fra EU kom utelukker ikke norske myndigheter at også de vil dele opp Spania i regioner i sine reiseråd.

De nye rådene fra EU innebærer at landene deles opp etter smittetrykk i fire farger: rød, oransje, grønn eller grå. Dersom et land blir grønt anbefaler EU at alle medlemsland løfter sine tiltak slik som innreisekarantene. Oransje og rødt nivå åpner for at land kan kreve karantene og testing av personer som kommer fra disse områdene.

Det nye smittekartet åpner også for at enkeltregioner kan vurderes, slik som Kanariøyene. Foreløpig er Kanariøyene rødt på EUs smittekart, sammen med resten av Spania.

Vurderer ikke regioner utenfor Norden

Norske helsemyndigheter har så langt vurdert hvert land i sin helhet, utenom regioner i Sverige, Danmark og Finland. Dermed ble for eksempel Kanariøyene rødt like etter at det nye fargekartet til norske myndigheter kom på plass, til tross for et langt lavere smittetrykk enn resten av Spania.

Det er nettopp denne praksisen EU nå vil til livs med sitt nye fargekart.

Åpen for endringer

Helsedirektøren er åpen for at også Norge vil følge etter med regionsvurderinger av land i Europa.
– Jeg tror det er en naturlig utvikling. Det er en del av det EU nå gjør. Det Europeiske smittevernbyrået ECDC skal gjøre vurderinger på regionnivå, også utenfor Norden. Og vi må ha tiltro til at ECDC, som er basert i Stockholm, har tilstrekkelig informasjon til å kunne gi god veiledning for befolkningen som skal reise i disse landene, sier Guldvog til VG.

Slik ser det norske reisekartet ut f.o.m. 10. oktober:

Områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra 10. oktober 2020. Regjeringens råd er å unngå alle ikke-nødvendige reiser til utlandet. Rød farge = høy smittespredning og du må i karantene ved innreise til Norge. Gul farge= økt risiko, du må ikke i karantene ved innreise til Norge, Rød farge skravert = ikke evaluert eller ikke tilstrekkelig data om smittespredning, du må i karantene ved innreise til Norge. Norge er merket grått på kartet fordi det ikke er gjenstand for vurdering av råd for internasjonale reiser.. Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Velger tiltak selv

Dersom Norge skulle gå for EU sitt fargekart står landet fremdeles relativt fritt til å velge hvilke tiltak som skal gjelde.

For eksempel kan land selv velge om de vil innføre karantene, testing eller begge deler for de som kommer fra røde land. EU ber likevel om at medlemslandene respekterer oransje nivå, og dermed har færre eller mindre strenge tiltak for reisende fra disse områdene.

Om Norge går for løsningen men med obligatorisk karantene for både oransje og røde land, blir tiltakene omtrent like de som allerede eksisterer i dag.

Det eneste Helsedirektoratet er sikre på er at røde land = karantene. Guldvog utelukker ikke strenge tiltak for oransje land også, men forklarer til VG at det er for tidlig å si hvilke tiltak som kommer.

Dette er smittekartet til EU. Kriteriene er ikke like strenge som de norske, men maler fremdeles hele Spania rødt. Grafikk: ECDC

Gode nyheter for Kanariøyene

Ettersom EUs reiseanbefalinger er basert på smittetrykket i enkeltregioner kan det være gode nyheter for norske reisende dersom også Norge tar dette systemet i bruk. Kanariøyene har siden pandemiens begynnelse hatt noen av de laveste smittetallene i Spania. Ifølge Spaniaavisen vil Kanariøyene og Valencia-regionen trolig være de første som åpnes.

Kanariøyene er for tiden rødt, men smittetrykket er oransje. Det som gjør øygruppen rød på EUs kart er at for mange PCR-prøver kommer tilbake positive, slik vi skrev om i går.

FHI skal vurdere saken

I neste uke skal Folkehelseinstituttet vurdere de nye forslagene fra EU, og etter dette komme med en anbefaling til regjeringen i slutten av uka. Deretter blir det opp til norske myndigheter hvordan de skal forholde seg til EUs nye reiseråd.