Foto: Avinor - Nordic Office of Architecture - Ivan Brodery

Norges regjering forlenger reiserådene til 1. mars


Norske UD har lenge frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Rådet skulle opprinnelig gjelde frem til 15. januar, men UD opplyser nå at de forlenger reiserådet frem til 1. mars.

– Selv om vi har forholdt oss til pandemien i snart ett år, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Vi fortsetter å gjøre unntak for land i EØS/Schengen-området som har tilstrekkelig lav smittespredning. Det må forventes å kunne være reiserestriksjoner også når påsken kommer, og folk bør ikke nå planlegge for utenlandsreiser i påsken, fortsetter hun.

Spania og Kanariøyene er rødt

Spania har lenge vært rødt på FHI sitt reisekart, og det er det fremdeles. Og selv om smitten i enkeltregioner som Kanariøyene er lavere enn i Norge er det nasjonale tall som avgjør, og Kanariøyene er uansett langt over kravet om mindre enn 25 smittede per 100 000 innbyggere de siste to ukene.

For øyeblikket er det 150,79 smittede per 100 000 innbyggere på Kanariøyene. Spania samlet har et smittetrykk på 385 per 100 000 innbyggere ifølge det spanske helsedepartementet.

Reiserådet gjelder likevel ikke bare for røde land:

– Selv om vi har forholdt oss til pandemien i snart ett år, er vi fortsatt langt unna en normalsituasjon og smittesituasjonen endrer seg raskt. Derfor velger vi å videreføre det globale reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. sier utenriksministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
 

Spøker for sydenferien

Dermed spøker det for sydenferien til Kanariøyene i enda noen måneder, og når smittenivået stabiliserer seg på et lavt nok tall er høyst usikkert, selv om vaksineringen nå har begynt i hele Europa.

De norske reiserådene har noen få unntak, men i øyeblikket er det bare noen få områder i Finland som har lav nok smitte i Norden. Resten av verden er rød på kartet.

Det innebærer også at man må i 10 dagers karantene når du reiser tilbake til Norge etter ferien. Tester du negativt for Covid-19 to ganger etter at du kommer hjem kortes karantenetiden ned til syv dager.

Norsk testkrav

2. januar innførte Norge også nye krav til coronatesting ved innreise. Dette innebærer at også de som er bosatt i Norge må teste seg for Covid-19.

– Nå som smitten igjen øker i Norge er det viktig å få testet alle som kommer fra utlandet for å hindre importsmitte etter jul og fange opp nye virusmutasjoner, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Testingen skal i utgangspunktet bli gjort ved grensestasjonene, for eksempel på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
 

Brudd straffes med bøter

Ifølge Helsedirektoratet kan det likevel være begrenset testkapasitet på grensen den første tiden, og derfor er det åpnet for at man kan teste seg også etter ankomst. Dette må da gjøres senest 24 timer etter ankomst.

– Det innebærer at personer som tilbys testing på grensen, som hovedregel må la seg teste der, understreker justis- og beredskapsminister Monica Mæland i regjeringens pressemelding.

Brudd på kravet om testing kan straffes med bøter.

Kravet, oppsummert

For de reisende til Norge betyr dette følgende: 
  • Du må fylle ut reiseregistreringsskjema før du reiser, som forteller hvor karantenen på 10 døgn skal gjennomføres.
  • Du må ha med attest på negativ koronatest, tatt innen 72 timer før ankomst dersom du ikke er bostedsregistrert i Norge.
  • Du må teste deg når du kommer til Norge, senest innen 24 timer, dersom du er bosatt i Norge.
  • Du må gå i karantene i 10 døgn i Norge.
Fra før har regjeringen kunngjort at de som tester negativt to ganger etter ankomst  med en ukes mellomrom kan redusere karantenetiden til 7 dager. Den første testen kan være antigen hurtigtest eller PCR, mens prøve nummer to må være PCR-test.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
For reisende som ikke er er bostedsregistrert i Norge gjelder enda strengere testkrav:

– I tillegg til den nye testplikten må alle reisende som ikke er bostedsregistrert i Norge fortsatt fremlegge en negativ test tatt mindre enn 72 timer før innreise, og de må fylle ut et reiseregistreringsskjema som forteller hvor karantenen på 10 døgn skal gjennomføres, sier Nakstad.

På grunn av den økte kontrollen varsler regjeringen i Norge at flere mindre grensestasjoner vil bli stengt, og at innreise til landet kun kan foregå via en av grenseovergangene som tilbyr testing.

Dersom man ikke får tilbud om testing ved grensestasjonen må man ta kontakt med kommunen eller en annen teststasjon, slik at man kan testes innen 24 timer.

Bekymret for importsmitte

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg.

Norske myndigheter anslår at den engelske varianten av SARS-Cov2-viruset er langt mer smittsom, og kan øke reproduksjonstallet (hvor mange én coronasmittet viderefører smitten til) for viruset med 0,4. Solberg sier hun frykter full nedstengning av samfunnet dersom denne mutasjonen blir spredd i Norge.

Enkelte unntak

Regjeringen har gjort det klart at barn under 12 år ikke trenger å teste seg. Også personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater er unntatt fra kravet om testing i Norge.