Ny dato for skolestart på Den Norske Skolen på Gran Canaria


Den Norske Skolen har varslet at det blir endringer i skoleruta 2020/2021 for å tilpasse seg norske myndigheters reiseråd. Regjeringen varslet i forrige uke at de opprettholder reiserådene fra UD frem til 20. august.

Den Norske Skolen på Gran Canaria har derfor gjort tilpasninger for å imøtekomme endringene i flytrafikken fremover.

Skolen melder derfor at skolestart for elevene blir 7. september. Samtidig begynner lærere sine planleggingsdager 31. august.

Det gjøres også endringer i skoleruta underveis på grunn av forsinket skolestart. Disse er: 

  • Skolestart utsettes til 7. september.
  • Høstferien faller bort på grunn av sen skolestart.
  • 7. og 8. desember blir skoledager.
  • Oppstart etter juleferien blir 4. januar.
  • Siste skoledag blir 25. juni, slik at elevene får korrekt antall skoledager.
Skolen skriver også på sine nettsider at de ser dette blir en sen skoleslutt for avgangselever if orhold til eksamensavvikling, og at skolen legger til rette for fagdager slik at flest mulig timer i fagene blir avholdt før eksamen.

– Vi tror dette er den beste måten å sikre en forutsigbar og god skolestart for alle. Vi er oppmerksom på at noen kan ha bestilt flybilletter før ferieavvikling etter den gamle skoleruta. I disse Covid-19-tidene må vi gjøre alt for å finne gode løsninger for skolearbeidet, skriver Den Norske Skolen på sine nettsider