Foto: Raimond Spekking

Nye testkrav for reisende til Norge fra 2. januar


Fra 2. januar innfører Norge nye tiltak som rammer innreisende til Norge. Dette innebærer at også de som er bosatt i Norge må teste seg for Covid-19.- Nå som smitten igjen øker i Norge er viktig å få testet alle som kommer fra utlandet for å hindre importsmitte etter jul og fange opp nye virusmutasjoner, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.Testingen skal i utgangspunktet bli gjort ved grensestasjonene, for eksempel på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Brudd straffes med bøter

Ifølge Helsedirektoratet kan det likevel være begrenset testkapasitet på grensen den første tiden, og derfor er det åpnet for at man kan teste seg også etter ankomst. Dette må da gjøres senest 24 timer etter ankomst.

– Det innebærer at personer som tilbys testing på grensen, som hovedregel må la seg teste der, understreker justis- og beredskapsminister Monica Mæland i regjeringens pressemelding.

Brudd på kravet om testing kan straffes med bøter.

Annonse

Kravet, oppsummert

For de reisende til Norge betyr dette følgende: 
  • Du må fylle ut reiseregistreringsskjema før du reiser, som forteller hvor karantenen på 10 døgn skal gjennomføres.
  • Du må ha med attest på negativ koronatest, tatt innen 72 timer før ankomst dersom du ikke er bostedsregistrert i Norge.
  • Du må teste deg når du kommer til Norge, senest innen 24 timer, dersom du er bosatt i Norge.
  • Du må gå i karantene i 10 døgn i Norge.
Fra før har regjeringen kunngjort at de som tester negativt to ganger etter ankomst  med en ukes mellomrom kan redusere karantenetiden til 7 dager. Den første testen kan være antigen hurtigtest eller PCR, mens prøve nummer to må være PCR-test.

For reisende som ikke er er bostedsregistrert i Norge gjelder enda strengere testkrav:

- I tillegg til den nye testplikten må alle reisende som ikke er bostedsregistrert i Norge fortsatt fremlegge en negativ test tatt mindre enn 72 timer før innreise, og de må fylle ut et reiseregistreringsskjema som forteller hvor karantenen på 10 døgn skal gjennomføres, sier Nakstad.

På grunn av den økte kontrollen varsler regjeringen i Norge at flere mindre grensestasjoner vil bli stengt, og at innreise til landet kun kan foregå via en av grenseovergangene som tilbyr testing.

Dersom man ikke får tilbud om testing ved grensestasjonen må man ta kontakt med kommunen eller en annen teststasjon, slik at man kan testes innen 24 timer.

Bekymret for importsmitte

– Vi er nå dobbelt bekymret for importsmitte. Vi er både bekymret for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her, sier statsminister Erna Solberg.

Norske myndigheter anslår at den engelske varianten av SARS-Cov2-viruset er langt mer smittsom, og kan øke reproduksjonstallet (hvor mange én coronasmittet viderefører smitten til) for viruset med 0,4. Solberg sier hun frykter full nedstengning av samfunnet dersom denne mutasjonen blir spredd i Norge.

Annonse:

Full nedstengning hvis mutasjonen sprer seg

– Hvis denne mutasjonen skulle blir spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sier Solberg.

Hvis anslagene stemmer kan reprodusksjonstallet øke til 1,4 i Norge hvis det i dag er på 1. Ifølge regjeringen kan dermed intensivkapasiteten i Norge overskrides på 4-5 uker.

– Vi er nødt til å begrense spredningen av virusmutasjonen så mye som mulig. Det er stor sannsynlighet for at mutasjonen kan komme til Norge også fra andre land enn Storbritannia. Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Enkelte unntak

Regjeringen har gjort det klart at barn under 12 år ikke trenger å teste seg. Også personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner, grensependlere, langtransportsjåfører og diplomater er unntatt fra kravet om testing i Norge.

Tiltakene skal vurderes på nytt etter fire uker.

Disse landene regnes for øyeblikket som røde av Folkehelseinstituttet:

Hold deg oppdatert om reiseråd og status for de forskjellige landene på FHI sine nettsider.