Offisielle coronadødsfall: –⁠ Disse tallene har blitt tvilsomme


Informasjonsflyten fra regjeringen vedrørende coronarelaterte dødsfall stoppet opp.

Til tross for kritikk både fra begravelsesbyråer og det nasjonale statistiske institutt, som påpeker at antallet døde som følge av Covid-19 er rundt 45 000, holder regjeringen fremdeles fast på sitt offisielle tall: 27 136 dødsfall. Med andre ord har det ikke vært noen dødsfall i Spania på tre døgn ifølge Spanias regjering.

Ifølge helseminister Salvador Illa kommer dette av at regjeringen innførte et nytt system for å telle dødsfall 11. mai. Dette systemet skal ifølge regjeringen føre til en revurdering av alle rapporterte dødsfall, og sørge for standardisering av rapportene fra de forskjellige regionene. Imidlertid rapporterer de autonome regionene i Spania et langt høyere tall enn den sentrale regjeringen, noe som har ført til kritikk fra flere hold.

– I blinde

Spania ser derfor ut til å møte nedtrappingen av smitteverntiltakene i blinde. Helsemyndighetene har kun ønsket å gå ut med tall for de siste sju dagene, og hevder 40 mennesker har mistet livet i perioden. Det er ikke bare det laveste tallet siden 2. juni, men også et fullstendig feilaktig bilde av situasjonen ifølge helseeksperter utenfor regjeringen. Også det nasjonale statistiske institutt beskylder regjeringen for feilaktige tall, og i lys av metodikken som nå blir brukt for å telle dødsfall hos koordineringssenteret for varsler og helsehjelp, er det liten grunn til å stole på de offisielle tallene.

Regjeringen sier på sin side at de følger tellemetoden som Verdens Helseorganisasjon anbefaler, og insisterer derfor på å kun erklære dødsårsaken som Covid-19 dersom pasienten har blitt testet og fått påvist viruset.
Spanske SSB: Covid-19 har tatt 15 000 flere liv enn antatt
 

Økning i nye tilfeller

Også når det kommer til antall nye smittetilfeller varierer tallene mellom regioner og staten. Helsedepartementet i Spania har bekreftet 167 nye smittetilfeller det siste døgnet. Teller vi ut fra økningen i totalen det siste døgnet er det egentlig 314 nye tilfeller. Og selv om mange mener at 167 eller 314 tilfeller ikke er så ille sammenlignet med tallene for noen uker siden, er det grunn til å tro at regjeringens offisielle tall avviker fra virkeligheten også her. Hvis vi tar det offisielle tallet for god fisk er det likevel en økning fra de 48 som ble bekreftet på mandag, og de 84 som fikk påvist coronavirus på tirsdag.

Lokale tall stemmer bedre

Det blir lett å anta at ting går veldig bra når man kun leser de offisielle tallene. Dette er jo også tallene som vi i pressen må forholde oss til når vi daglig oppdaterer våre egne tall. Dessverre ser det ut til at disse tallene har blitt tvilsomme, og vi kan ikke utelukkende lene oss på helsemyndighetene i Spania for informasjon. På Kanariøyene er heldigvis regionsregjeringen mer åpen, og melder om både bekreftede og mistenkte tilfeller, dødsfall og friskmeldinger hver dag. Dette gir oss et relativt godt grunnlag for å informere om situasjonen lokalt, men jeg skriver relativt fordi det uten tvil finnes mørketall på øygruppen også.

Vi føler likevel at det er på sin plass med en presisering av situasjonen når de eneste nasjonale tallene vi har å forholde oss til blir møtt med så kraftig kritikk fra flere hold.

Av: Leo Lunde, ansvarlig redaktør i Canariavisen.no