Øker kapasiteten for arrangementer


Regjeringen har i dag godkjent en oppdatering av smitteverntiltakene.

Kapasiteten for innendørs aktiviteter øker til 500 deltakere, samtidig som kapasiteten for utendørs arrangementer økes til 1300 deltakere.

Avtalen som nå blir endret er den fra 19. juni, der delen som omtaler generelle tiltak om kapasitet og sikkerhetsavstand nå får en oppdatering.

Arrangementer og aktiviteter kan fremdeles kun arrangeres med et gitt deltakerantall så lenge alle kan overholde hygiene- og sikkerhetsreglene, inkludert 1,5 meter avstand mellom hver gruppe eller personer, i tillegg til påbudet om bruk av maske.

Køsystemer må også fungere tilfredsstillende for å unngå store folkemengder og tett kontakt, og alle deltakere må fremdeles være sittende under arrangementet.