Øker skatten for de rike i Spania

Mer til helse, omsorg og utdanning, mens skattene for de med høy inntekt og store selskaper øker.

Visestatsminister og minster for sosiale rettigheter, Pablo Iglesias. Foto: GUE/NGL

Av Leo Lunde
Publisert 27. oktober 2020 kl. 09:43

Av Leo Lunde
Publisert 27. oktober 2020 kl. 09:43

Statsbudsjettet for 2021 øker skattene for de med høy inntekt i Spania. Budsjettet legger opp til økninger både i formue og inntektsskatt, ifølge visestatsminister og minister for sosiale rettigheter, Pablo Iglesias.

Det nye budsjettet reduserer også skattefradragene for privat pensjonssparing, begrenser skattefradrag- og unntak på kapitalgevinst og utbytte for selskaper som er underlagt større selskaper, og legger opp til minimumssatser for såkalte Socimi-selskaper (eiendomsinvestorer).

Øker inntektsskatten for de rike

Spesifikt tar det nye statsbudsjettet sikte på at inntektsskatten skal økes med tre prosent for de med inntekt over 200 000 euro, og med to prosent for inntekt på over 300 000 euro, skriver avisen La Provincia.

Formueskatten skal samtidig økes med en prosent for de med formue på over 10 millioner euro.

Store forretningsgrupper og selskaper vil også merke det økte skattetrykket, ettersom det legges begrensninger på skattefritak ved utbytte og gevinst fra datterselskap i utlandet.

Børsnoterte selskaper vil se begrensede unntak for utbytte og gevinst fra datterselskapene i utlandet, og eiendomsinvesteringsselskaper (socimis) vil få en minimumsskatt på 15%.

Helsebudsjettene økes kraftig

Det nye budsjettet legger også opp til kraftige økninger innen helse og omsorg. 600 millioner euro mer skal brukes for å redusere ventelistene og øke kvaliteten i helsevesenet. Det er en økning på 46%. Statsminister Pedro Sánchez har uttalt at det skal gå mer enn 3 milliarder euro til helsesektoren.

I tillegg skal 700 millioner euro gjennom EU gå til forbedring av eldreomsorgen i landet.

200 millioner går til utdanning de neste tre årene med det nye budsjettet. I tillegg til dette skal 250 millioner euro gå til stipendordninger for universitetene.

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!