STORAKSJON: Politiet gikk til storaksjon i turistområdene i Arona på Tenerife. Foto: Policia Local

Over 100 personer tatt for brudd på smittevernreglene på Tenerife


Det nasjonale politiet har i samarbeid med lokalpolitiet i Arona gjennomført storkontroller 15. og 16. august for å håndheve smittevernreglene som er iverksatt for å hindre spredning av coronaviruset. Det ble fokusert på avstand og maskeregler i turistområdene, og mer enn hundre personer ble bøtelagt.

Politiet gikk til aksjon både utendørs på offentlig plass og inne på utesteder og i butikker. Her kunne de bekrefte at mange ikke fulgte reglene, og disse fikk utskrevet bøter.

82 brudd på maskereglene

105 personer ble bøtelagt for brudd på smittevernreglene, og hele 82 av disse var for brudd på maskereglene. Det er påbudt å bruke munnbind som skal dekke nese, munn og hake til enhver tid når du befinner deg på offentlig sted. Mange ble tatt for å bruke munnbindet feil.

Narko-bonus

10 personer fikk bøter for å ha dannet trengsel og 9 personer får bot for å ikke etterkomme politiets pålegg. Som en bonus for politiet tok de 4 personer for enten narkotikabesittelse eller bruk av dette på offentlig plass.

Lokalpolitiet i Arona hvilte heller ikke på laurbærene.  22 utesteder har fått bøter for brudd på reguleringene.