Foto: Policia Local

Over 4000 bøter for regelbrudd på fem uker


Det lokale politiet i Las Palmas på Gran Canaria skrev ut 1082 bøter for brudd på portforbudet mens øya var i nivå 3 for smitteverntiltak.

Fra 11. januar og frem til 22. februar gjalt portforbudet fra 22 - 06. Nå som Gran Canaria er i nivå 2 gjelder det fra 23 - 06.

– I denne perioden har vi forsterket den forebyggende innsatsen mot Covid-19 som har blitt utført siden helsekrisen startet, med en spesiell kontrollenhet i de forskjellige bydelene, med spesielt fokus på parker og områder for å forhindre folkesamlinger, sier rådmann for sikkerhet og beredskap i Las Palmas, Josué Íñiguez.

2473 bøter for manglende munnbind

I løpet av de siste fem ukene mens Kanariøyene var i nivå 3 ble det også skrevet ut 2473 bøter for brudd på maskepåbudet, hundre bøter for å drikke alkohol på offentlig sted, og 187 bøter til utesteder som brøt helsereguleringene.

548 personer ble bøtelagt for å møtes i grupper på mer enn fire personer, som er grensen på øyer i nivå 3.

Nå som Gran Canaria er i nivå 2 kan man møtes i grupper på maksimalt seks personer dersom man ikke bor sammen.

Siden juli 2020 til 23. ferbuar har det blitt skrevet ut 18 478 bøter for brudd på maskepåbudet og 728 for å samles i for store grupper.

Opptil 60 000 euro i bot

Bøtesatsene for brudd på smittevernreglene er fra 100 - 60 000 euro, avhengig av hvor alvorlig bruddet er.

For gjentatte brudd på maskepåbudet risikerer man bøter på inntil 3000 euro.