Plaza de España får ansiktsløft – biltrafikken skal bort

Store endringer er på gang ved Plaza de España og i gatene rundt. Bilene skal bort og området skal bli grønnere.

Grafikk: Las Palmas kommune

Av Leo Lunde
Publisert 19. november 2020 kl. 02:24

Av Leo Lunde
Publisert 19. november 2020 kl. 02:24

Rehabiliteringen av Plaza de España i Las Palmas er allerede godt på vei. Byens ordfører, Augusto Hidalgo, sier ansiktsløftet som nå gis til området vil øke livskvaliteten i området og gi et løft til bedriftene både der og i Mesa y Lopéz, Paseo de Chil, Diderot og León Tolstoi-gatene.

De store prosjektet er forventet å stå ferdig våren 2021. Et 5000 kvadratmeter stort område skal pusses opp med nye fotgjengerfelter og bedre utsikt mot Luis Alemán Montull-monumentet.

Blir til gågater

En av de større endringene i området blir forvandlingen av Mesa y López og Diderot til gågate. Dette prosjektet er separat fra rehabiliteringen og ombyggingen av Plaza de España, og en del av flere prosjekter som nå utføres i byen.

Omgjøringen av store deler fra bilvei til gågater og fortau skal ifølge ordføreren ikke frata beboere og bedrifter tilgangen til parkeringshus, og bedrifter skal ha muligheten til å laste av og på varer.

Også Diderot-gata skal omgjøres til gågate, men biler som skal til parkeringsplasser får fortsatt benytte gata.

León Tolstoi-gata får endret kjøreretning mot plassen, men skal bli forbeholdt busser, beboere og varelevering.

Mye av arbeidet er forventet å stå klart før nyttår.

Grønne områder

Arbeidet på selve Plaza de España har fått et budsjett på 826 832 euro, og er i stor grad finansiert gjennom bybussene, til tross for at ingen bussruter er planlagt å gå gjennom området.

Samtidig presiserer Hidalgo at plassen skal få flere grønne områder, med trapper, benker, avslapningsområder og beplantning.

Arbeidet er forventet å stå klart før nyttår.

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!