Siste
Innbyggere demonstrerte mot den nye undergangen som skal bygges i Arguineguín.

Protesterte mot ny undergang i Arguineguín


Etter at kommunen la frem planer om en ny undergang og bussholdeplass i krysset nedenfor La Marea-senteret i Arguineguín har det vært delte meninger om prosjektet.

Planen er å bygge en 22 meter lang og 2,13 meter bred undergang der det i dag er fotgjengerovergang.

Kommunen håper med dette at de skal løse en del av trafikkutfordringene i byen. Området er tett trafikkert av både biler og fotgjengere, noe som ofte fører til forsinkelser i sentrum.

Rundt 20 000 biler kjører forbi her daglig, skriver La Provincia.

Prosjektet har en kostnad på 974 535 euro, og finansieres av regjeringen på Kanariøyene. Byggestart er planlagt i juni.

Protesterte mot prosjektet

Prosjektet har ikke blitt like godt mottatt av alle. I går protesterte flere innbyggere, som gikk i demonstrasjonstog fra innkjøringen til Arguineguín og bort til rundkjøringen med hvalhalen.

Demonstrasjonen ble ledet av Begoña Santana Santiago, som for øvrig også jobber med å starte et politisk parti i kommunen – Unidos por Mogán. De ønsker å stille til valg ved neste kommunevalg.

Også opposisjonspartiet Nueva Canarias deltok i demonstrasjonen.

Hverken turister eller penger i kassa

Ifølge Santiago har innbyggere reagert på at kommunen skal bruke så mye penger på undergangen når det ikke er hverken turister eller penger i kommunekassa.

Gruppen stiller seg også spørrende til hvorfor kommunen skal bruke penger på stadig nye prosjekter mens mange husholdninger i kommunen ikke har jobb eller lønn.

Nylig godkjente Mogán kommune en budsjettøkning på 8,5 millioner euro, til tross for ubalanse i kommuneregnskapet.

I tillegg reagerer Santiago på at det ikke er planer for rullestolrampe til undergangen, noe som vil begrense de med funksjonshemming fra å bruke den.

Mindre trafikk i årene fremover

Isabel Santiago fra Nueva Canarias mener kommunen ignorerer en rapport om byplanlegging i kommunen som påpeker at trafikkvolumet trolig vil reduseres kraftig på strekningen i fremtiden.

– Det gir ikke mening å investere ressurser i byggingen av en tunnel for å bytte ut fotgjengerovergangen, sa Isabel Santiago.

Hun påpeker at blant annet Madrid har sluttet å bygge underganger, som hun mener tilhører fortiden da byplanleggingen gikk ut på at fotgjengere skulle «begraves» og biler gis prioritet.

Hevder prosjektet vil gå ut over bedriftseiere

Nueva Canarias mener også at prosjektet vil føre til store problemer for de som eier bedrifter i området, siden trafikken må omdirigeres til andre gater under konstruksjonen.

– Det ordføreren i Mogán gjør er å begrave seg under alle prosjektene med den lille økonomiske aktiviteten som er i Arguineguín, sier Santiago.

Ettersom prosjektet allerede har vært ute på anbud og er tildelt til selskapet Constructora Pirenaica, er det lite trolig at protestene kommer til å stoppe byggingen.

Etterlengtet løsning

Rådmann for offentlige prosjekter i Mogán kommune Ernesto Hernández sier man har ønsket en løsning for å stoppe køen som oppstår på denne veien i årevis, og at en undergang var den beste løsningen.

Han understreker at området også skal utvides slik at det blir nye hvileområder, nye bussholdeplasser og bedre parkeringsmuligheter når prosjektet står ferdig.