Pusser opp hovedgata i Puerto Rico


Mogán kommune skal pusse opp Avenida Tomás Roca Bosch i Puerto Rico. Også El Hierro og Granada-gata får en overhaling, melder kommunen i en pressemelding.

Budsjettet for prosjektet er satt til 620 548 euro, og ligger for tiden ute til anbud. 300 000 euro skal dekkes av Gran Canarias turistråd, gjennom deres avtale om modernisering av turistområder.

Langs hovedgata i Puerto Rico ligger det allerede tre kjøpesentre, flere små hoteller, bensinstasjon og to minigolf-baner. Veien er sterkt trafikkert og knytter Puerto Rico sammen med motorveien GC-1 og gamleveien som fører til Anfi del Mar og Arguineguín.

Hele strekningen på 1,4 km fra turistinformasjonen til rundkjøringen som er knutepunkt til motorveien skal få ny asfalt, nye fortgjengerfelt, fortau, samt at dreneringen skal utbedres.

Deler av strekningen fikk en overhaling i mars ved det nye kjøpesenterene Mogán Mall og The Market, i tillegg til ved Shell-stasjonen lenger opp i gata.

I Granada og El Hierro-gatene skal det også legges ny asfalt, drenering og nye fortau, men denne delen av prosjektet har stått stille en god stund, etter at kommunen møtte på byråkratiske hindringer. El Hierro-gata dukket nemlig ikke opp som kommunens eiendom ifølge eiendomsregisteret, noe som gjorde saken komplisert.