Regnet ga 500 000 kubikkmeter vann til reservoarene


Uværet «Hermine» har lagt igjen rundt 500 000 kubikkmeter vann i reservoarene på Gran Canaria, ifølge jordbruksdepartementet i øyrådet.

I La Aldea har tre reservoarer blitt fyllt opp. Til sammen økte vannmengden i reservoarene på øya med 25%, anslår øyrådet.

Også i de private reservoarene har det blitt samlet opp mye vann. Ifølge jordbruksminister Miguel Hidalgo dreier det seg om rundt 3000 kubikkmeter vann.

Regnet er enda ikke over og det kan komme mer nedbør frem mot mandag kveld. Mye av vannet som har samlet seg opp i fjellet vil også ende opp i de viktige reservoarene.

I de åtte reservoarene som driftes av øyrådet på Gran Canaria er det nå 2,3 millioner kubikkmeter vann. Dette er nok til å opprettholde jordbruket i over ett år – ikke medregnet regnet som vil komme senere i høst og i vinter.

Steinras, oversvømmelser og strømbrudd til tross, er rekordnedbøren en lettelse for jordbruket på Gran Canaria.

Før uværet var kun 17% av kapasiteten i bruk, mens Soria-reservoaret var nede i bare 8%. Utrolige 60 000 kubikkmeter vann har havnet bak Soria-demningen siden uværet startet.