Retten stopper stort turistprosjekt sør på Gran Canaria

Grafikk: Canarias Ahora

Av Leo Lunde | Publisert 26. september 2020 kl. 12:47

Av Leo Lunde | Publisert 26. september 2020 kl. 12:47

Den administrative domstolen i Las Palmas har satt en stopper for et gigantisk turistprosjekt tilhørende familien Vega Grande, som eier store landeområder i sør.

Vega Grande ønsker å bygge et gigantisk turistkompleks med 4800 sengeplasser og en golfbane like utenfor San Agustin sør på Gran Canaria.

Dommen tar søksmål fra Inversur og hotellgruppen Lopesan til følge, og har bestemt at landeområdet ikke kan omreguleres slik at prosjektet kan fullføres.

Dommen kan ankes til høyesteretten på Kanariøyene.

Retten fastslo at reguleringsloven som ble godkjent i 2017 bestemmer at områder som etter byplanleggingsloven fra 1996 ble klassifisert som utviklingsbar men ikke sektorisert skal regnes om beskyttet mot slik utvikling.

Dommeren stilte også spørsmål til hvorfor byrådet mener de trenger flere golfbaner, i en kommune som allerede har flere. Et av argumentene fra kommunen for å godkjenne prosjektet var nettopp at denne golfbanen ville tilby innbyggere rekreasjonsområder.

Retten var heller ikke enig i at kommunen og utvikleren hadde demonstrert tydelig at anlegget ville medføre en høyere kvalitet på byområdene eller området.

Du kan lese mer om saken på Canarias Ahora (på spansk).

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!