Illustrasjon: Policia Canaria

Rødt nivå erklæres på Gran Canaria


Klokken 19 lørdag kveld kunngjorde helseminister Blas Trujillo at Gran Canaria går over til nivå 3 fra midnatt mandag 18. januar. Tiltakene skal vare i fjorten dager, før de evalueres på nytt.

Dette innbærer strengere smitteverntiltak og en utvidelse av portforbudet som allerede gjelder på kvelds- og nattestid. Fra mandag vil dette gjelde mellom klokken 22 - 06, mens det for nivå  2 gjelder fra klokken 23-06.

Reiser inn og ut av øya begrenses også.

Les mer om hvilke tiltak som gjelder i de forskjellige nivåene lenger ned i saken.

Samtidig som tiltakene trappes opp på Gran Canaria går Tenerife over i gult nivå, og får dermed mindre strenge restriksjoner fremover.

Lanzarote er allerede på rødt nivå, mens Fuerteventura er på gult nivå. La Gomera, El Hierro og La Palma er på grønt nivå, og har dermed mindre restriksjoner enn de andre øyene.

Denne lørdagen ble det bekreftet 111 nye smittetilfeller på Gran Canaria, og øya har totalt 2213 aktive smittetilfeller. På Tenerife ble det påvist 65 tilfeller, og selv om øya har 4852 aktive tilfeller er smittetrykket her på vei ned.

Dette er nivå 3

 • Portforbud fra klokken 22 – 06. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan ikke møtes, utenom på utesteder, og da med maksimalt fire personer per bord. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Utesteder må stenge senest klokken 22. Servering innendørs er forbudt, bortsett fra serveringssteder knyttet til sykehus for deres ansatte og for hoteller som utelukkende serverer sine hotellgjester. Forbud mot alle aktiviteter hvor sikkerhetsavstanden og bruk av munnbind ikke kan garanteres på utesteder, slik som karaoke og dans.
 • Kapasiteten på utesteder, fritidsarrangementer, kjøpesentre og alle offentlig tilgjengelige bedrifter er redusert til 30 prosent.
 • Parkeringsplasser knyttet til slike bedrifter og steder har redusert kapasitet til 50%. Denne restriksjonen gjelder også andre bedrifter hvor mennesker samles, og som ikke er en del av kjøpesentre.
 • Besøk til sykehus og eldrehjem stoppes, utenom i tilfeller som gjelder mindreårige, gravide kvinner, pasienter som ligger for døden, og i andre kliniske situasjoner der det anses som nødvendig av legen. På eldrehjem holdes beboere innendørs og besøk stoppes, med unntak av for pasienter som ligger for døden eller i andre tilfeller hvor ledelsen mener kontakt er nødvendig av helseårsaker. De som allerede har vært smittet og blitt friskmeldt er unntatt fra denne begrensningen. Ansatte anbefales å bruke FFP2-masker og visir ved all direkte pasientkontakt.
 • Kollektivtransporten forblir også begrenset slik den har vært i jula, til 50%.
 • Spillehaller og casinoer må holde stengt.
 • Trening og sportsaktiviteter kan ikke utføres innendørs på treningssenter eller sportsarenaer. Fysisk trening i friluft kan utføres individuelt så lenge sikkerhetsavstanden på to meter kan overholdes til enhver tid.

Dette er nivå 2

 • Et portforbud innføres fra klokken 23 – 06. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Utesteder må stenge senest klokken 23, og kan ha maksimalt fire personer ved samme bord. Aktiviteter som ikke kan utføres med en garanti om avstand eller munnbind slik som dans og karaoke er forbudt.
 • Alle offentlig tilgjengelige steder slik som kjøpesentre, butikker og utesteder må stenge senest klokken 23.
 • Sportsaktiviteter og trening kan ikke utføres i grupper på over fire personer innendørs. Utendørs kan ikke sportsaktivitet i grupper utføres hvis sikkerhetsavstanden ikke kan garanteres til enhver tid.  For gruppesport utendørs hvor sikkerhetsavstanden ikke kan garanteres kan man være maksimalt fire personer, inkludert treneren.
 • Besøk på eldrehjem og sykehus begrenses. Krav til smittevern skal tas til det ekstreme, og alt personell som har direkte kontakt med pasienter anbefales FFP2-masker og visir. Det anbefales også at man øker ventilasjonen.
 • Kapasiteten i kollektivtransporten begrenses med 50%.
 • Møter og sosiale sammenkomster kan ha maks fire personer, unntatt for de som bor i samme husstand.

Dette er nivå 1

 • Et portforbud innføres fra 00:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på maks seks personer. Dersom gruppen består av både personer som bor sammen og personer fra andre husstander skal gruppen ikke overstige seks personer.
 • På utesteder kan man være maksimalt seks personer ved hvert bord og utesteder må stenge før midnatt. Aktiviteter som ikke kan utføres med en garanti om avstand eller munnbind slik som dans og karaoke er forbudt.
 • Sportsaktiviteter og trening innendørs kan hver gruppe ha maksimalt seks personer dersom sikkerhetsavstanden på to meter ikke kan garanteres til enhver tid. Lagsport og trening hvor sikkerhetsavstanden ikke kan overholdes til enhver tid kan ikke praktiseres. For gruppeaktiviteter utendørs hvor det ikke er mulig å overholde avstanden på to meter kan man være maks seks personer.
 • I kollektivtransporten økes overvåkning og smitteverntiltak i rushtiden. Man anbefales å ikke bruke kollektivtrafikk for ikke-essensielle reiser. Det anbefales at flere avganger settes opp, at god ventilasjon sikres, og at smitteverntiltak overholdes på det strengeste, som inkluderer at man ikke spiser eller drikker og bruker munnbindet riktig.