Siste

Samlet inn 276 tonn søppel –⁠ bare dager etter er det like ille


I løpet av fire uker ble det samlet inn 276 tonn søppel fra raviner på Gran Canaria. Noen få dager senere ser det like ille ut.

Øyrådet på Gran Canaria har brukt 400.000 euro på en kampanje for å fjerne søppel, gamle møbler, og døde dyr som innbyggere har kastet i raviner, under broer, og på andre offentlige steder. Men selv om de ryddet inn 276 tonn søppel på noen få uker, tok det ikke mange dagene før det så like ille ut igjen.

Alt avfallet i ravinene er spesielt bekymringsverdig, ettersom dette fører til økt risiko for både brann og flom.

Ber folk skjerpe seg

Kampanjen skal vare i ytterligere en måned. Øyrådet er nå frustrert, fordi arbeidet ikke ser ut til å ta slutt. Innbyggere fortsetter å dumpe søppel i naturen.

Nå går øyrådet ut å ber folk om å skjerpe seg. Raviner og områder under broer er ikke ment for søppeltømming.

Koordinator for prosjektet, Ismael Guerra ber folk anmelde det hvis de observerer noen som dumper avfall på disse stedene.

7 tonn plastikk

I stor grad dreier det seg om betong, murstein, og kjeramisk avfall, som skal leveres til godkjente punkter for resirkulering. I tillegg er det funnet flere døde dyr, 14 tonn med treverk og møbler, mer enn 7 tonn plastikk, og nesten 2 tonn bildekk.

Prosjektet har i første omgang handlet om å rydde steder som er av høy prioritet på grunn av sikkerheten, slik som raviner som skal håndtere flomvann, underganger, og andre steder der avfallet utgjør en trussel mot sikkerhet og beredskap.