Siste

Sandstøv fra Sahara som når Kanariøyene inneholder radioaktivt avfall


Den franske assosiasjonen for radioaktivitetskontroll i Vesten, Acro, har nylig publisert en studie som viser at sandstøv fra Sahara som har nådd Frankrike og Sveits de siste månedene inneholder unormalt mye cesium-137 – en radioaktiv isotop som er et resultat av atombomber.

Studien viser at verdiene ikke er høye nok til å være skadelig for helsen, og at de kommer fra prøvesprengninger utført av Frankrike i Algerie på 60-tallet.

Ifølge Euronews er fenomenet relativt normalt i Frankrike, men forrige gang støvet ankom landet var det i uvanlig høye konsentrasjoner.

Sandstøvet dekket snøen i Alpene med et gyllent støvlag, og var også synlig fra satelitter i verdensrommet.

Euronews kontaktet forskere i den regionen som vet mest om sandstøv fra Sahara – nemlig Kanariøyene.

Ifølge Laboratorium for medisinsk fysikk og radioaktivitet i miljøet ved Universitetet i La Laguna på Tenerife kan calimastøvet noen ganger inneholde kalium-40, som forekommer naturlig i mineraler, og cesium-137 fra prøvesprengninger.

I tillegg kan støvet inneholde blyisotop-210, som kommer fra naturlige kilder.

Universitetet påpeker overfor Euronews at nivåene av radioaktive stoffer i calimaen ikke utgjør noen helsefare. 

– Det som faktisk utsetter oss for mest radioaktivitet er den naturlige radonen som kommer naturlig opp fra bakken. Det er beregnet at mellom 5 - 14% av lungekrefttilfeller er på grunn av radongass vi puster, spesielt under bakken og i lukkede rom, forklarer forsker ved Universitetet i La Laguna, Pedro Salazar Carballo til Euronews.

Rester fra Chernobyl

Rapporten fra Frankrike viser også at man har oppdaget radioaktive rester fra Chernobyl og Fukushima-ulykkene, men heller ikke i disse tilfellene er konsentrasjonene høye nok til å utgjøre noen fare.

– Basert på dette analyseresultatet, vurderer ACRO at det er 80 000 Bq per km2 cesium - 137. Cesium-137 mister halvparten av sin radioaktive kraft hvert 30. år. På 200 år beholdes bare 1% av radioaktiviteten, ifølge forskeren Pierre Barbey som deltolk i studien.

Selv om radioaktiviteten i calimastøvet altså ikke er skadelig i seg selv, er helseskadene forbundet med calima godt dokumentert, slik Canariavisen har skrevet om tidligere.