Siste
Grafikk: Aemet

Sender ut farevarsel

Høye bølger i helga.


Regjeringen på Kanariøyene har sendt ut farevarsel for høye bølger på Kanariøyene. 

Varselet gjelder fra klokken 22:30 lørdag kveld og vil hovedsakelig påvirke nord- og vestkysten av alle øyene.

Bølgene kan komme opp i 5 meter meter, advarer øyregjeringen og det statlige meteorologiske institutt, Aemet. 

I tillegg forventes det springflo samtidig, noe som øker faren for personer på land. 

Publikum bes om å utvise ekstrem forsiktighet langs kysten så lenge varselet gjelder. 

Alle planlagte båt- og vannaktiviteter bør utsettes om mulig, og man bør ikke bade på øde eller uovervåkede strender.

Følg også flaggvarslingen på strendene: grønt flagg betyr at det er trygt å bade. Gult flagg indikerer risiko, mens rødt flagg betyr totalt badeforbud.

De fleste drukningsdødsfall på Kanariøyene skjer fordi folk ignorerer badeforbud. 

Ved uvanlig høye bølger, ikke opphold deg nær sjøen, selv om det plutselig virker rolig.

Det er også viktig å unngå å stå på moloer og bølgebrytere, eller oppholde seg på steder nær sjøen.