Sju nordmenn smittet av fryktet antibiotika-resistent bakterie på Gran Canaria


Sju nordmenn skal ha blitt smittet av en antibiotika-resistent bakterie på Kanariske sykehus. I tillegg har seks svensker blitt smittet av den antibiotika-resistente bakterien Klebisella OXA-48 på et sykehus på Gran Canaria.

Ni av de smittede har vært innlagt på det samme sykehuset. Rapporten som ble datert 10. juli opplyser om at smittetilfellene oppstod fra januar til april 2018.

Risikoen for smitte av denne bakterien skal være svært liten, men dersom pasientene legges inn på sykehus i hjemlandet etter å ha blitt smittet på Gran Canaria er spredningsfaren høy dersom ikke smittekontroll iverksettes.

Klebisella OXA-48 lar seg inne knekke av antibiotika, og er derfor en av mange bakterier som fryktes på verdensbasis fordi vi mangler tilstrekkelig behandling mot infeksjon.

Oppdaget i Tyrkia

Bakterien Klebisella OXA-48 ble oppdaget i Tyrkia allerede i 2001, og har siden spredt seg til Nord-Afrika, Midtøsten, og flere Middelhavs-land.

Patogenet produserer et enzym som er vanskelig å oppdage, og som er svært motstandsdyktig mot alle typer antibiotika.

Symptomene på smitte er lungebetennelse og blodforgiftning.

Rapporten har fått kritikk fra både helsemyndighetene på Kanariøyene og i Spania, og konklusjonene i rapporten er ikke støttet av spanske helsemyndigheter på nåværende tidspunkt.