Skatteinntektene fra den Kanariske momsen IGIC lavere enn på ti år


Beløpet som er tjent inn frem til Juni i år er 7.5% lavere enn i samme periode i fjor. Myndighetene regner med en total nedgang på 5% i 2019.

Skatteinntektene fra Kanariøyenes svar på merverdigavgift, IGIC, har opplevd sitt største fall på ti år.

Beløpet som de regionale skattemyndighetene tjente inn i det første semesteret, inkludert den omstridte AIEM-skatten (registreringsavgift ved import og levering av varer), er 66.8 millioner euro lavere enn på samme tid i fjor.

Dette er en reduksjon på 7.5%, ifølge offentlige data som har blitt publisert.

Det ser dermed ut som om 2019 blir året der utviklingen snur, etter åtte år med en økning i disse skatteinntektene.

Reduksjon i IGIC-satsene får skylda

Nedgangen kommer mest sannsynlig av at det politiske partiet Partido Popular (PP) tvang gjennom en reduksjon i den generelle avgiften med 0.5% – fra 7% til 6.5%, i bytte mot politisk støtte til budsjettet.

Den reduksjonen gjaldt for de fleste produkter og tjenester som er beskattet med IGIC.

Også forbrukernes atferd har en påvirkning på nedgangen. Politikerne hadde håpet en reduksjon i momsen ville øke forbruket, og dermed skatteinntektene, men det er altså ikke resultatet.

Skattemyndighetene anser reduksjonen i skatter som én av tre grunner til at øygruppens samlede inntekter for 2019 blir 5% lavere enn i fjor. Også mindre tilskudd fra den spanske stat og EU spiller en rolle i situasjonen.