Slakter forslag: –⁠ Enhver økning i prisene føre til færre besøkende


Den spanske flyplassoperatøren Aena har foreslått økninger i gebyrene som flyselskapene må betale.

Det kan føre til dyrere reiser om flyselskapene må dytte denne kostnaden over på passasjerene, noe både turistassosiasjonen og hotellorganisasjonene på Kanariøyene liker dårlig.

Den nye smittevernloven som ble vedtatt 9. juni sørger for at flyplassene må bruke mer penger på sikkerhet og smittevern. Flyplassoperatøren Aena mener at kostnaden for disse tiltakene må hentes inn ved hjelp av økte avgifter for flyselskapene. Dette vil igjen føre til økte priser for passasjerene.

– Avhengige av luftfart

Hotellorganisasjoner på Kanariøyene advarer mot at dette vil føre til dyrere reiser og derfor gå ut over turistene som kommer til Kanariøyene.

– På en turistdestinasjon som Kanariøyene, som er helt avhengige av luftfart, vil enhver økning i prisene føre til færre besøkende, spesielt i en kontekst hvor insentiver for å gjenopprette turismen er nødvendige, sier president i Føderasjonen for gjestfrihet og turisme, José María Mañaricua.

Slakter forslaget

Forslaget blir også slaktet av assosiasjonen for flyselskaper, ALA, som har bedt regjeringen om å ta alle kostnader som blir påført sektoren som følge av smitteverntiltak og hygiene ved spanske flyplasser.

ALA skriver i en pressemelding at den nye smittevernloven kan føre til økte kostnader for flyselskapene, noe bransjen mener vil ha en ødeleggende virkning på den nødvendige gjenopprettingen av turistindustrien.

–  Regjeringen stikker kjepper i hjulene på gjenopprettingen av fly- og turistsektoren i Spania, skriver ALA i sin pressemelding.

Forskjellsbehandling

ALA mener også at luftfarten blir behandlet dårligere enn andre transportsektorer, og påpeker at regjeringen har godkjent nedsatte gebyrer for bruk av havner.

Ifølge ALA ankommer 80% av turister til Kanariøyene med fly, og regjeringen bør derfor komme med tiltak som bidrar til å stimulere markedet.