Slik beskytter du ferieboligen i Spania mot husokkupanter


Denne saken ble opprinnelig publisert 5. mai, og er hentet frem igjen til glede for nye lesere.

Husokkupasjon har vært et hett diskusjonstema blant nordmenn i Spania i mange år. Det er ikke så rart, for når du befinner deg flere hundre mil fra eiendommen din i Spania er det ikke mye du får gjort dersom noen velger å okkupere eiendommen din. I verste fall vet du ikke engang om okkupantene før du ankommer ferieboligen din. Da kan denne være både rasert og bebodd av villt fremmede mennesker som nekter å forlate boligen.

En lovendring fra 2018 har gjort den juridiske prosessen for utkastelse raskere (i teorien,) etter at det tidligere kunne ta flere år før du ble kvitt de ubudne gjestene på eiendommen din i Spania.

Myndighetene kan nå handle relativt raskt, og okkupantene må da kunne vise til enten en lovlig leiekontrakt eller skifte som viser at de er de rettmessige eiere av boligen. De kan alternativt prøve å bevise at du som eier ikke har nødvendig dokumentasjon.

Raskere saksgang

Hvis okkupantene ikke kan bevise rettmessig eierskap eller bruksrett til eiendommen kan retten beordre en umiddelbar utkastelse uten ankemuligheter. Dette skiller seg drastisk fra den tidligere loven, som lot okkupantene ta saken til retten, noe som i verste fall kunne dra ut tiden i flere år. Likevel kan prosessen med utkastelse dra ut i flere år også etter at den nye loven ble innført, selv om saksgangen generelt sett er raskere i dag enn den var før 2018.

Den gamle loven kan trygt sies å stride mot enhver rettsfølelse for nordmenn som har fått sine feriehus i Spania totalskadet av okkupanter. Den nye loven gjør også utpressing av eier straffbart, slik at okkupantene ikke kan kreve kompensasjon av huseieren for å forlate eiendommen, slik SpaniaAvisen skrev om 20. mai.

Langt fra perfekt

Selv om det nye lovverket er en forbedring, er systemet langt fra perfekt. Okkupantene vil først få fem dager på seg til å fremlegge dokumentasjon på at de er rettmessige eiere eller leietakere av eiendommen. Kan de ikke det vil en umiddelbar utkastelsesordre bli utstedt, men først etter at saken er ferdig behandlet av retten. Dette kan ta lang tid, som du kan lese mer om lenger ned i saken.

Derfor betyr ikke lovendringen at du blir kvitt okkupantene med en gang. Slike bander velger gjerne områder der politiet og rettsvesenet er overbelastet med andre oppgaver, noe som fører til at din sak havner langt ned i bunken.

Smutthull i loven

Det ser også ut til at okkupantene har funnet smutthull i loven, selv om dette heldigvis ikke rammer Kari og Ola Nordmann slik som før. Mange av bandene som okkuperer boliger i Spania har nemlig en svært god kjennskap til lovverket, og vet å utnytte dette. Ved å ta seg inn i boliger som er beslaglagt av banker unngår de nemlig utkastelse i lang tid, ettersom lovendringen fra 2018 kun kommer privatpersoner til gode.

Hva du bør gjøre

Hvis du mistenker at din eiendom har blitt okkupert bør du få en person som befinner seg i området til å utføre en inspeksjon fra utsiden av eiendommen.

Eiere bør under ingen omstendighet konfrontere okkupantene selv, eller ta seg inn på eiendommen. Dersom man truer eller benytter ulovlige midler for å fjerne de fra eiendommen risikerer man å bli dømt for lovbrudd selv.

Skaff deg alarm

Hvis eiendommen ikke er okkupert, men du frykter at den kan bli det, vil en investering i et godt alarmsystem knyttet til alarmsentral være en meget god ide. Det er nemlig slik at hvis okkupantene ikke har vært i boligen i over 48 timer, regnes saken som innbrudd. Da trenger du hverken utkastelsesordre eller en rettsprosess for å bli kvitt de ubudne gjestene; politiet kan rykke ut umiddelbart når alarmen går, og personene vil bli pågrepet for innbrudd.

Et alarmsystem som er knyttet opp mot vaktsentral setter en effektiv stopper for husokkupasjon. Illustrasjon: Envato Elements

I tillegg har alarm en sterk avskrekkende effekt på både innbruddstyver og okkupanter, og de velger derfor nesten alltid boliger uten alarm. Dette gjør boligalarm til det beste forebyggende middelet du har mot okkupasjon (og innbrudd). Flere av disse løsningen har også overvåkningskamera, slik at du kan sjekke hvordan det står til med den spanske drømmen din hjemmefra.

Det finnes også såkalte «anti-okkupasjonsdører;» (Puertas Anti-Okupas). Disse gjør okkupasjon av din bolig enda vanskeligere, og mindre fristende for bandene.

Hvis det er for sent

Hvis boligen din allerede har blitt okkupert kan du velge mellom prosedyre for sivil utkastelse eller en kriminalsak. Du bør velge løsningen som minimerer dine kostnader, tar kortest mulig tid og kan gjennomføres med minst mulig stress. Kort sagt; en kriminalsak går som regel raskere og koster mindre, men ikke alltid.

Anmeld til politiet

En politianmeldelse er den mest effektive metoden for å bli kvitt okkupantene på, men også dette kan ta lang tid.

Når du har avgjort at okkupantene fremdeles er på eiendommen kan du kontakte politiet for å anmelde forholdet. Politiet vil da besøke eiendommen, identifisere okkupantene, og avkreve gyldig bevis på eierskap eller leiekontrakt. I beste fall vil politiet pågripe personene på stedet dersom de ikke kan fremlegge dette. Alternativt vil saken sendes til retten, og en utkastelsesordre vil iverksettes.

Med denne på plass kan politiet kaste ut okkupantene. I alle slike situasjoner bør du som rettmessig eier bytte lås og sikre eiendommen din så snart okkupantene er borte.

Ettersom en slik kriminalsak gjerne havner i bunnen av bunken slik vi skrev om tidligere, kan en slik sak i realiteten ta 6-9 måneder. Er du riktig uheldig kan saken ligge på vent i flere år.

Les også: Hva er forskjellen på Guardia Civil, Policia Local, og Policia Nacional?

Sivil rettsak

Du kan også ta saken til en sivil rettsak. Dette kan dog bli meget kostbart, og er en komplisert prosess. Det bør derfor være siste løsning, dersom en kriminalsak ikke fører frem.

Du kan be retten om å utføre en utkastelse før en dom foreligger, og hvis dommeren er enig har okkupanten som nevnt tidligere fem dager på seg til å bevise at oppholdet er rettmessig. Dette går likevel ikke alltid etter planen, og det kan ta flere måneder før du blir kvitt gjestene.

En sivil rettsak kan ta tid og er en kostbar affære. Illustrasjon: Envato Elements

Dersom dommeren mener at en utkastelse før dom foreligger ikke er veien å gå, risikerer du en ventetid på opp mot 18 måneder før en dom faller i saken. I mellomtiden kan okkupantene bli i boligen.

Det er også andre faktorer som spiller inn. Hvis retten er overbelastet med saker, eller hvis okkupanten legger frem gode beviser i retten kan det ta enda lenger tid, og føre til store kostnader for deg som huseier.

Derfor anbefales det å anmelde okkupantene fremfor å ta de til en sivil rettsak.

Oppsummering

Lovverket i Spania strider mot rettsfølelsen til nordmenn som har fått boligen sin okkupert, bare for å finne ut at okkupantene kan bli boende i flere år, enten du vil eller ikke. Rettsvesenet går til tider tregt, og politiet prioriterer ikke alltid slike saker dersom de har mye å gjøre.

Du bør derfor beskytte seg selv mot okkupasjon av din feriebolig i Spania. Forebyggende tiltak som alarm knyttet til alarmsentral er en elegant og enkel løsning som gir meget god beskyttelse mot både innbrudd og okkupasjon. Merkelig nok ser det ut til at få personer har tenkt over dette, og dermed sitter de fortvilet hjemme i Norge i frykt for at deres Spania-drøm skal bli okkupert av okkupasjonsbander.

I disse coronatider er det enda viktigere med god beskyttelse.