Foto: Sanidad Gobcan

Slik blir det nye «helsepasset» i EU


Det europeiske helsepasset – kjent som det grønne sertifikatet – er et dokument som skal gjøre reiser i EU enklere denne sommeren. Dette er det vi vet så langt.

EU-kommisjonen kunngjorde et digitalt helsepass denne onsdagen. Det blir gratis for de som ønsker det.

– Med dette sertifikatet sikrer vi at EU-borgere og deres familier kan reise trygt og med færrest mulig restriksjoner i sommer, sa EUs justiskommissær Didier Reynders.

EU har også åpnet for at Norge, Island, Sveits og Liechtenstein får bli med på ordningen.

Norges helseminister Bent Høie sier regjeringen skal vurdere løsningen:

– Man har en ambisjon om at dette skal være klart til sommeren. Da vil vi se på dette, både om det er egnet for Norge og hvilke deler av dette vi eventuelt skal være med på, sier Høie til NTB.

Hva er helsepass?

Det er et gratis dokument man kan få enten på papir eller i digitalt format. Den digitale versjonen har en QR-kode som sertifiserer at personen har fått vaksinen, har testet negativt for Covid-19, eller har blitt frisk etter å ha vært smittet. Tanken er at sertifikatet ikke skal diskriminere de som ikke har fått vaksinen, og derfor inneholder det også informasjon om negativ coronaprøve. Sertifikatet skal være på engelsk og på språket i landet det ble utstedt. Dokumentet skal være gyldig i alle 27 EU-land. Norge har foreløpig ikke bestemt om de skal være med på ordningen.

Hvem kan få det og hva kan det brukes til?

Det blir et slags reisedokument som skal gjøre reiser i EU smidigere. Alle som ønsker å reise i EU kan få et helsepass. Målet er å fjerne restriksjoner på reiser ved hjelp av samkjørte tiltak i hele unionen.

Hva vil helsepasset inneholde?

Det vil inkludere fornavn, etternavn, fødselsdato og vaksinedato. Hvis personen ikke har fått vaksinen men har tatt en test skal testtypen inkluderes, tid og dato for denne, hvor den ble tatt og resultatet. Ikke ulikt hvordan appen Spain Travel Health fungerer i dag, altså. Dersom man bruker dokumentet for å bevise at man har vært smittet og blitt frisk skal man inkludere datoen man testet positivt, hvem som har gitt deg sertifikat på friskmelding, dato for denne og hvor lenge det gjelder.

Hvilke vaksiner er godkjent?

Medlemsland kan utstede vaksinesertifikater uansett hvilken type vaksine som er brukt, men alle de som har markedsføringstilatelse av det europeiske legemiddelbyrået EMA må godkjennes. Dette gjelder foreløpig Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson (Janssen). Medlemsland kan også velge å godkjenne andre vaksiner, slik som Russland sin Sputnik V-vaksine, som allerede blir gitt i blant andre Ungarn.

Hvilke testtyper blir godkjent?

For å garantere at en negativ coronaprøve er sikker vil PCR-prøver og resultater fra EU-godkjente antigen hurtigtester godkjennes. Testkit til hjemmebrud godkjennes ikke.

Hva med personvern?

Sertifikatet skal inneholde en begrenset mengde personinformasjon og kan ikke lagres av landet du reiser til. For verifikasjonsformål kan bare gyldigheten og autentisiteten sjekkes. All personlig informasjon skal holdes av medlemslandet som utstedte sertifikatet.

Hvem skal utstede sertifikatet?

Myndighetene i hvert EU-land skal utstede helsesertifikatet. Det landet som utsteder sertifikatet skal bære kostnaden for dette, men EU-kommisjonen kan komme til å dekke deler av kostnadene for drift og utvikling.

Blir det en permanent løsning?

Sertifikatet blir midlertidig så lenge pandemien varer. Dermed skal ikke ordningen vare etter at Verdens Helseorganisasjon har erklært at helsekrisen er over. Hvis WHO erklærer ny helsekrise på grunn av Covid-19 i fremtiden kan løsningen bli tatt i bruk på nytt.

Kan man bruke det for reiser utenfor EU?

Reiser fra land utenfor EU til medlemsland er foreløpig begrenset til strengt nødvendige reiser, med unntak av fra noen få land. Personer fra land utenfor EU kan likevel søke om helsepass fra EU-land.

Endringer:

17. mars 21:01: Lagt til sitat fra Bent Høye til NTB.