Siste

Slik blir skolehverdagen for elever ved Den Norske Skole


8. september startet Den Norske Skole så smått med undervisning for elevene via nett. Likevel er det knyttet usikkerhet til når skolene får gjenoppta den fysiske undervisningen, og dette gjelder både private og offentlige skoler på Kanariøyene.

Foreløpig har Den Norske Skole på Gran Canaria utdelt hjemmelekser og PC til elevene, og har begynt med nettundervisning via Zoom. I morgen skal myndighetene ha et nytt møte for å avgjøre når og hvordan elevene kan stille opp fysisk på skolen.

Neppe fysisk oppmøte med det første

Når dette blir er dermed foreløpig usikkert. Utdanningsministeren på Kanariøyene, Manuela de Armas, sa på onsdag at skolene skal begynne som planlagt, men at fysisk oppmøte sannsynligvis ikke lar seg gjøre på Gran Canaria, Lanzarote og El Hierro som følge av smittetrykket. Regjeringen skal avgjøre dette i morgen, torsdag,

Under møtet skal det også avgjøres om lærere og elever må testes for smitte, og eventuelt hvilken type virusprøve og tiltak som skal brukes for å avdekke smittetilfeller.

Lærermangel på øygruppen

På Kanariøyene er det også etablert en begrensning på maks 25 elever per lærer, noe som har ført til mangel på disse over hele øygruppen. Beregninger utført av øyregjeringen tyder på at 2500 nye lærere må ansettes for å oppfylle dette kravet.

Strengt regime

Den Norske Skole skriver på sine nettsider at de har fått bekreftet fra myndighetene at de som privatskole må forholde seg til myndighetenes bestemmelser om oppstart. Skolen har allerede publisert sine krav til smittevern, som gir en pekepinn på hvor omfattende disse tiltakene faktisk vil bli.

Her er noen av punktene i skolens informasjonsskriv til foreldrene:

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å: • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
• bruk av munnbind – pålegg om at dette skal være på til enhver tid
• ha godt renhold
• vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett, pult
• ha individuelt og personlig utstyr som KUN brukes av den enkelte elev
• være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer
• elevene skal være i «boble-grupper»
• holde god avstand til hverandre, 1.5 meters regel
• Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø

I tillegg til disse punktene skriver skolen at foresatte ikke har mulighet til å bli med inn på skolen, og at all kontakt med foreldrene skal foregå via telefon eller e-post. Skolen råder også til at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek foregår ute.

«Boblegrupper»

Ettersom det kreves at elevkontakten begrenses har skolen valgt å innføre det de kaller for «boblegrupper». Målet med dette er at skolen deles opp i flere avdelinger som ikke har kontakt med hverandre. Dermed kan man også begrense smittespredning mellom gruppene, og forhåpentligvis unngå at hele skolen må i karantene dersom noen får påvist smitte.

Lang rekke tiltak

Det er også innført en rekke konkrete smitteverntiltak som elevene må forholde seg til hver dag når skolen gjenopptar den fysiske undervisningen.
 • Temperaturmåling ved inngangsporten
 • Adskilte lekeområder
 • Elevene skal stille seg opp på rekke foran klasserommet når det ringer inn
 • Ingen elever får gå inn i klasserommet før kontaktlærer
 • Hender skal vaskes/desinfiseres før de går inn i klasserommet.
 • Hilsing skal foregå uten fysisk kontakt.
 • Vasking av pulter, stoler og annet når dagen er over.
 • Lærer skal vaske kontaktpunkter, egen pult og stol ved skifte av lærer.
 • Kun lærer har tilgang til vannskap av hensyn til smittevern.
 • Ikke lov å ta med leker hjemmefra.
 • I friminutt har hver «boblegruppe» eget uteområde, og må holde seg her.
 • Gruppene skal ikke blandes.
 • Elevene skal ikke gå rundt å ta på ting.
 • Hvis elever får symptomer på luftveissykdommer skal de ikke møte på skolen. Unntak gis for de med kjent pollenallergi.
 • Elever må holde seg hjemme i minst et døgn etter at de er symptomfrie eller har blitt testet negativt for Covid-19.
 • Personer i hjemmet med symptomer skal ikke følge elever til skolen.
 • Hvis noen i husstanden får påvist Covid-19 skal elevene holdes hjemme (karantene).
 • Hvis elevene blir dårlig på skolen skal foresatte hente disse. Det skal vurderes om barnet skal direkte til lege for å testes for Covid-19. Eleven blir sendt til et eget rom og ivaretatt av sykepleier om dette skjer.
Dette er altså de foreløpige reglene skolen har delt på sine nettsider. Likevel kan det komme endringer i disse etter at mer informasjon kommer når regjeringen har hatt møtet i morgen.