Slik er kapasiteten i helsevesenet på Kanariøyene nå

45% av intensivkapasiteten er i bruk.

Insular-sykehuset på Gran Canaria har 56 ledige senger på sine intensivavdelinger. Foto: Google Street View

Av Leo Lunde | Publisert 28. september 2020 kl. 16:30

Tall fra kanariske helsemyndigheter viser at 45,5% av kapasiteten på intensivavdelingene er i bruk for øyeblikket, med 217 innlagte pasienter. 66 av disse er innlagt som følge av Covid-19. Totalt har Kanariøyene 477 intensivsengeplasser.

Av de 477 sengeplassene er 402 av disse kritiske enheter med respirator. 48,5% av disse er i bruk med 195 innlagte, og 66 av disse er personer med Covid-19. 75 pasienter er innlagt på intensivplasser uten respirator, men ingen av disse har Covid-19.

Utenfor intensivavdelingene har Kanariøyene 5216 sengeplasser på sine sykehus. 3537 av disse er i bruk, hvorav 189 har Covid-19.

56 ledige intensivsenger på Insular

På Insular-sykehuset på Gran Canaria er det 92 pasienter innlagt med coronaviruset. 15 av disse er på intensivavdeling med respirator og 77 er innlagt til observasjon. Insular har 90 sengeplasser på sin intensivavdeling, hvor 78 har respirator og 12 er uten respirator.

Sykehuset har dermed 56 ledige plasser på intensivavdelingen, skriver Canarias 7.

88% i bruk på Doctor Negrín

På Doctor Negrín-sykehuset på Gran Canaria er det 69 pasienter innlagt med Covid-19. 22 av disse er på intensivavdeling med respirator og 47 er innlagt til observasjon utenfor intensivavdeling. Sykehuset har 62 intensivplasser og 54 av disse er i bruk av pasienter med Covid-19.

Dette er de to sykehusene på Kanariøyene med flest innlagte coronapasienter. Ser vi på intensivkapasiteten (både for coronapasienter og andre pasienter) har Insular-sykehuset 37% av denne i bruk, mens Doctor Negrín har 88 prosent i bruk. 

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!