Siste
AUTOMATISK FORSIKRET: Kanariøyene tilbyr sine turister en gratis coronaforsikring. Illustrasjon: Envato Elements

Slik fungerer Kanariøyenes coronaforsikring for turister


Kanariøyene har tegnet en forsikring som skal dekke alle utgifter for turister som blir smittet med coronaviruset.

Forsikringen dekker hjemsendelse, medisinske utgifter og oppholdet i karantene. Forsikringen dekker både spanske turister, turister som bor på øygruppen og utenlandske turister.

For at forsikringen skal gjelde kan ikke den reisende ha visst om at de var smittet før avreise.

Forsikringsavtalen er signert av regionrådkvinne Yaiza Castilla på vegne av det offentlige selskapet Promotur Turismo de Islas Canarias, og er med forsikringsselskapet AXA Seguros.

Skal tiltrekke seg flere turister

– Ved å signere denne avtalen går Kanariøyene videre med sin forpliktelse til å forsterke og øke sikkerheten og roen for turister, sier Castilla. 

Forsikringen skal bidra til å tiltrekke seg flere turister til Kanariøyene.

– Dette er nok en ting som vil tiltrekke folk til destinasjonen, som allerede skiller seg ut for sin helsesikkerhet, for de som foreløpig vurderer hvor de skal tilbringe ferien, sier rådkvinnen. 

Som et resultat av denne avtalen har AXA satt opp en egen telefonlinje for å ta imot henvendelser relatert til forsikringen.

Slik fungerer coronaforsikringen

  • Forsikringen gjelder automatisk for turister fra alle nasjoner. Du trenger derfor ikke å bestille denne før du reiser til Kanariøyene.
  • For at forsikringen skal gjelde kan du ikke ha vært smittet før avreise.
  • Den gjelder for opphold på inntil 30 dager.
  • Man må kunne fremlegge kvittering på oppholdet. Det vil si at kun opphold på hoteller og i godkjente ferieleiligheter (med VV-lisens) er gyldig.
  • Forsikringen gjelder bare for de som ikke har egen forsikring som dekker Covid-19.
  • Dersom man mistenker smitte under oppholdet skal man ringe +34 900112061 for å melde fra. Denne telefonlinjen er åpen døgnet rundt.
  • Du skal ta kontakt med ditt lokale legesenter på telefon for mer informasjon.
  • Dersom du tester positivt skal du ta kontakt med AXA sin dedikerte telefonlinje for dette: +34 932086807.
  • Helsemyndigheter og AXA vil sørge for innlosjering på egnet sted hvis nødvendig.
  • Forsikringen dekker kostnad for karantene, hjemsendelse og nødvendig behandling, inkludert innleggelse på sykehus.