Slik vil portforbudet påvirke hverdagen


Portforbudet som nå er aktivert i hele Spania vil ha dramatiske påvirkninger på hverdagen til innbyggere og turister.

Begrensninger i mobilitet

Unntakstilstanden som nå er aktivert i hele Spania forbyr enhver ferdsel utendørs som ikke er strengt nødvendig. Du har kun lov til å bevege deg ute for å kjøpe nødvendig mat, medisiner, gå til frisøren, vaskeri, tobakksbutikker, og optiker. I tillegg er det lov å dra til og fra jobb og bank. Man kan også bevege seg utendørs hvis det er nødvendig for å lufte hunden, ivareta mindreårige eller handikappet personer, og i nødsituasjoner hvor det er nødvendig.

Du skal til enhver tid begrense nærhet til andre, og f.eks. unngå å ta med deg andre ut hvis det ikke er helt nødvendig.

Du har lov til å fylle drivstoff, og private biler har lov til å ferdes på veien, men kun for de formål som er nevnt over.
Les også: 315.000 barer og restauranter må stenge
Innenriksminister Fernando Grande-Marlaska er nå regjeringens nye jernhånd, og det er den sentrale regjering som nå har full autoritet over veier, offentlig helse, politi, og restriksjoner. Veier kan bli stengt dersom dette er nødvendig av hensyn til offentlig sikkerhet.

Økonomi

Myndighetene kan ta beslag i produkter, utføre ransakelser, og beslaglegge eiendeler, der dette er nødvendig for å sikre folkehelsen i sammenheng med den pågående krisen.

Import og tollbehandling er en prioritet, og produkter som faller inn under kategorien «nødvendige» vil få prioritet i tollen.

Utdanning

Skolene er stengt. All elevaktivitet på skolene har opphørt for alle skoler, klasser, kurs, og nivåer i utdanningsektoren. Utdanningen skal utføres på Internett.

Arbeid

Alle arbeidsgivere, både offentlige og private, er forpliktet til å la ansatte jobbe hjemmefra hvis mulig, eller på annen måte uten kontakt med andre personer.

Helse

Personell: Alle sivile myndigheter, og spesifikt helsemyndighetene er nå under kommandoen til Helseministeren, som kan vedta ekstraordinære grep for å sikre folkehelsen så lenge unntakstilstanden er gjeldende.

Ledelse: Regionale og lokale administrasjoner skal så langt det lar seg gjøre ha kontroll over tjenestene, og drifte disse. Helseministeren er øverstkommanderende for helsevesenet, og vil bruke all nødvendig makt for at helsetjenesten skal fungere tilfredstillende.
Omplassering: Personell kan bli omplassert til andre poster eller områder, og distribueres slik det er nødvendig for å håndtere krisen.

Militære sykehus: Militære sykehus og deres personell skal bidra til å styrke det nasjonale helsesystemet i hele landet.

Private sykehus: Helseministeren kan benytte enhver nødvendig makt for å sikre et samarbeid med og god utnyttelse av det private helsevesenet.

Forbruk

Forsyninger: Det gjøres tiltak for å sikre at produksjonen holdes oppe. Myndighetenne kan nå okkupere hele industrier, fabrikker, gårder, og ethvert foretningslokale, inkludert private helsesenter og legekontorer, samt legemiddelindustrien.

Mat: Matforsyninger skal frem. Når det er nødvendig kan kjøretøy som frakter mat få væpnet eskorte. Det kan opprettes «sanitære korridorer», slik at mennesker, råmaterialer, eller andre produkter som skal fraktes til steder der mat produseres kommer frem trygt.

Transport

Offentlig transport: Alle tilbud om offentlig transport av passasjerer via vei, tog, luft, og båt, skal redusere sin kapasitet med minst 50%. Dette inkluderer taxi-tilbudet.

Varetransport: Alle nødvendige tiltak skal gjøres for at varetransporten kommer frem.

Renhold: Alle operatører av passasjertransport er pålagt daglig rengjøring av kjøretøy etter retningslinjer fra helsemyndighetene.

Forhindre reiser: Alle løsninger for salg av billetter på nett må tydelig opplyse om at all reise er frarådet, unntatt når det er strengt nødvendig.

Avstand: For å garantere god avstand mellom alle reisende kan operatører som tilbyr sitteplasser kun operere med en tredjedels kapasitet.

Strøm

Strømforsyningen skal garanteres. Myndighetene vil innføre alle nødvendige tiltak for å garantere strømforsyningen, samt at gass- og drivstoff blir levert som det skal.

Handel

Utesteder: Alle utesteder skal stenges, med unntak av de som kun leverer mat på døra. Ingen restauranter, barer eller andre steder hvor mat eller drikke konsumeres kan holde åpent. Bakerier kan holde åpent, men kun for salg som ikke konsumeres på stedet. Matbutikker, apotek, kiosker, tobakksbutikker og bensinstasjoner vil holde åpent. Optikere, frisører og vaskerier kan også holde åpent. Også grønnsaksmarkeder, slakterier, og fiskebutikker kan holde åpent. Alle andre butikker skal holde stengt.

Avstand: Alt opphold i ethvert kommersielt lokale må være strengt nødvendig. Man kan ikke konsumere produkter i lokalene. Enhver samling av mennesker er forbudt, og både ansatte og kunder skal holde en avstand på minst 1 meter fra hverandre for å unngå smitte.

Sivil unntakstilstand

Beredskapen som nå er aktivert er såkalt «alarmtilstand», som er en sivil unntakstilstand. Det vil si at militæret i utgangspunktet ikke skal brukes, men at alle nødvendige ressurser fra politi og andre etater blir satt i beredskap. Dette tiltaket er beskrevet i artikkel 116 i den spanske grunnloven, og gir myndighetene utvidete fullmakter til å bekjempe epidemien.

Dette inkluderer drastiske tiltak i helsekriser, og kan legge begrensninger på aktiviteter og menneskers frihet til å bevege seg og samle seg.

Ettersom det er snakk om meget drastiske virkemidler, er tiltaket strengt tidsbegrenset, og kan kun gjelde frem til normalitet er gjenopprettet. Hvis myndighetene ønsker at alarmtilstanden skal gjelde i 15 nye dager må kongressen gå med på dette.