Foto: Sanidad Gobcan

Smittetrenden er på vei ned på Kanariøyene


Smittetrenden på Kanariøyene er nok en gang på vei ned, etter at den nådde toppen 28. januar med 339 nye smittede på et døgn. Siden da har antallet daglige smittetilfeller gått gradvis nedover, og 191 smittede ble bekreftet på lørdag.

At smittetrenden er på vei nedover kommer tydelig frem på grafene, spesielt på Lanzarote som har vært hardt rammet av Covid-19 den siste tiden. Dermed virker det som om de strenge tiltakene fungerer, etter at Lanzarote gikk til nivå 4 og Gran Canaria til nivå 3.

40% nedgang på Lanzarote

De siste 7 dagene har det blitt registrert 876 smittetilfeller på Gran Canaria. Det er en nedgang på 14% sammenlignet med uka før, da 1026 smittetilfeller ble påvist på øya.

På Lanzarote har 337 smittetilfeller blitt påvist siden 31. januar, som er en nedgang på 38% sammenlignet med perioden 24. - 30. januar.

Dermed har smittetrykket de siste 7 dagene gått ned til 68 smittetilfeller per 100 000 innbyggere på øygruppen. Lørdag 30. januar var smittetrykket de siste 7 dagene på 95,5.

Kan lette på tiltakene

Hvis den positive trenden fortsetter de neste dagene er det ikke umulig at Lanzarote og Gran Canaria kan få mindre strenge tiltak når disse skal opp til vurdering 11. februar. Det står og faller på hvordan smitten utvikler seg til da, og ikke minst hvordan presset på helsevesenet er på øygruppen.

Lanzarote hadde på lørdag et smittetrykk på 212 tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 7 dagene. Det er fortsatt langt fra grensen på 125 tilfeller per 100 000 som ville latt øya gå ned et risikonivå. Dessuten er presset på helsevesenet fortsatt høyt, og rundt 50% av intensivsengeplassene er i bruk av pasienter med coronaviruset.

Gran Canaria har et smittetrykk de siste 7 dagene per 100 000 innbyggere på 95,5. Øya har dermed 20 smittetilfeller over grensa for å gå fra høyt til middels risikonivå. Presset på helsevesenet er høyt her også, med 20% belegg på intensivplassene av pasienter med Covid-19.

Høyt press på helsevesenet

Og selv om smittetrenden nå er på vei nedover er nettopp presset på helsevesenet en bekymring for myndighetene. For en uke siden var 14,9% av pasientene på intensivavdeling smittet, sammenlignet med 17,4% i den siste rapporten fra helsemyndighetene.

På lørdag ble 74 personer behandlet for alvorlig sykdom som følge av Covid-19 og komplikasjoner relatert til coronaviruset. Det er en økning på 9 pasienter sammenlignet med forrige uke. 320 pasienter er også innlagt på sykehus utenfor intensivavdelingene med Covid-19, som var en nedgang på 20 siden forrige lørdag.