Amadores før pandemien brøt ut. Foto: Pizabay/Virusgrafikk: Wikimedia Commons

Smittetrenden synker på Gran Canaria


Smittetrenden på nordmenns favorittøy Gran Canaria er endelig på vei ned, etter flere uker med strenge tiltak.

Med dagens nivå oppfyller øya betingelsene for å kunne trappe ned til såkalte nivå 2-tiltak, med unntak av antall pasienter på intensivavdelingen og antall smittetilfeller hos personer over 65 år.

Riktig vei på Gran Canaria, feil vei på Tenerife

Mens utviklingen har snudd i riktig retning på Gran Canaria øker trenden på Tenerife.

Siden 8. april er Tenerife øya med flest nye daglige smittetilfeller.

Det har vært en liten nedgang i antall smittetilfeller sammenlignet med forrige uke, men ikke nok til å slå ut på smittetrenden.

Dagens nivåer

I morgen, torsdag, skal regjeringen på Kanariøyene vurdere om risikonivåene skal endres.

For øyeblikket er La Palma, El Hierro og La Gomera i nivå 1 (lav risiko), Fuerteventura og Lanzarote i nivå 2 (middels risiko), mens Tenerife og Gran Canaria er i nivå 3 (høy risiko).

Den 7. april var smittetrykket på Gran Canaria 151,95 smittede per 100 000 innbyggere de to foregående ukene. Siden da har det gått ned, og er i dag på 136,29.

På Tenerife var det 129,76 smittede per 100 000 innbyggere 7. april. I dag er smittetrykket oppe i 168,83 på øya.

Dette har skjedd til tross for flere uker med nivå 3-tiltak.

– Vi må tenke på hvordan vi reduserer konsekvensene av sykdommen. Det handler ikke bare om smittetall, for også intensivavdelingene har hatt høyt press og langvarige innleggelser, sa helsetalsmann for øyregjeringen Julio Pérez forrige torsdag.

32% nedgang i smitten

I forrige uke ble det registrert 484 nye smittetilfeller på Gran Canaria. Det er en nedgang på 32% sammenlignet med uka før, da 722 tilfeller ble påvist.

Det som gjør at øya fremdeles oppfyller kriteriene for nivå 3-tiltak er antall smittetilfeller hos personer over 65 år (107 per 100 000 innbyggere siste 14 dager) og det faktum at 22% av sengeplassene på intensivavdelingene er i bruk av pasienter med Covid-19.

Liten nedgang siste uka

Tenerife har færre innlagte på intensivavdelingen, der 16% av sengeplassene brukes av coronapasienter.

Den siste uka har det riktignok vært en liten nedgang her også, med 6% færre smittetilfeller enn i forrige uke. 739 personer har fått påvist smitte på Tenerife de siste sju dagene.

Dette er nivå 1 (La Palma, La Gomera og El Hierro)

 • Portforbud gjelder fra 00:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 10 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 10 personer per bord utendørs, og maksimalt 6 personer innendørs. Utesteder skal stenge før klokken 00:00. Kapasiteten innendørs reduseres til 75%. Ved baren kan det være maks fire personer.
 • Sportsaktiviteter inne og ute kan ha maks 10 personer per gruppe inkludert trener/dommer hvis avstand på 2 meter ikke kan overholdes til enhver tid. Publikum kan være tilstede på sportsarrangementer, men kapasiteten begrenses til 50% og avstand på minst 1,5 meter må kunne overholdes.
 • Spillehaller og casinoer får holde åpent med 75% kapasitet.

Dette er nivå 2 (Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura)

 • Portforbud gjelder fra 23:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 6 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 6 personer per bord utendørs og 4 personer innendørs. Utesteder skal stenge før klokken 23:00. Kapasiteten innendørs reduseres til 50%, og utendørs til 75%. Ved baren kan det være maks 2 personer.
 • Sportsaktiviteter inne og ute kan ha maks 6 personer per gruppe inkludert trener/dommer hvis avstand på 2 meter ikke kan overholdes til enhver tid. Kapasitet reduseres til 75%.
 • Passasjerkapasiteten på kollektivtrafikk reduseres til 50%.
 • Besøk hos pasienter på sykehus begrenses.
 • Spillehaller og casinoer får holde åpent med 50% kapasitet.

Dette er nivå 3 (Gran Canaria, Tenerife)

 • Portforbud gjelder fra 22:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 4 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 4 personer per bord. Utesteder skal stenge før klokken 22:00. Kapasiteten utendørs reduseres til 50%.  Servering innendørs og konsum ved bardisken er forbudt
 • Treningssentre kan holde åpent med 33% kapasitet. Påbud om munnbind og minst to meters avstand til enhver tid. Ingen grupper kan overskride fire personer, inkludert trener.
 • Passasjerkapasiteten på kollektivtrafikk reduseres til 50%.
 • Alle besøk på sykehus og pleiehjem stanses, med unntak av kritiske besøk som bedømmes å være strengt nødvendige av institusjonen.
 • Inn- og utreise til øyer i nivå 3 er begrenset til strengt nødvendig trafikk.
 • Forretningsmøter, seminarer ol. kan kun foregå digitalt.
 • Spillehaller og casinoer får holde åpent med 33% kapasitet. Konsum av mat og drikke er forbudt i lokalene.

Dette er nivå 4 (ingen øyer er i nivå 4)

 • Portforbud gjelder fra 22:00 – 06:00. I dette tidsrommet er det forbudt å gå ut, bortsett fra for strengt nødvendige gjøremål slik som å skaffe medisiner, dra til legen, veterinær i nødsituasjoner, utføre jobb, juridiske forpliktelser, ta vare på trengende, og for å se til husdyr.
 • Personer som ikke bor sammen kan møtes i grupper på inntil 2 personer.
 • På utesteder kan det sitte være maksimalt 4 personer per bord. Utesteder skal stenge før klokken 18:00. Kapasiteten utendørs reduseres til 50%.  Servering innendørs og konsum ved bardisken er forbudt
 • Sportsaktiviteter kan kun utføres utendørs, og kun individuelt, med minimum 2 meter avstand til enhver tid.
 • Passasjerkapasiteten på kollektivtrafikk reduseres til 50%.
 • Alle besøk på sykehus og pleiehjem stanses, med unntak av kritiske besøk som bedømmes å være strengt nødvendige av institusjonen.
 • Inn- og utreise til øyer i nivå 3 er begrenset til strengt nødvendig trafikk.
 • Forretningsmøter, seminarer ol. kan kun foregå digitalt.
 • Alle butikker, tjenester og bedrifter som ikke anses som strengt nødvendige skal stenge senest klokken 18:00.
 • Spillehaller, casino ol. stenges.