Solsengene er tilbake i Puerto Rico

Puerto Rico S.A har sagt seg villige til å fortsette driften i to måneder. «


Selskapet som frem til nå har driftet tjenestene på den populære Puerto Rico-stranda, Puerto Rico S.A, har igjen satt ut solsenger på stranda, etter at de ble fjernet i forrige uke.

Solsengene ble fjernet da selskapet mistet konsesjonen til å drifte stranda 24. november. Siden da har stranda også vært uten badevakter, toaletter og renholdstjenester.

Nå har selskapet sagt seg villige til å fortsette driften midlertidig, i påvente av at konsesjonen blir tildelt noen andre.

Faktum er at konsesjonen ble fratatt Puerto Rico S.A, før en avtale var på plass med kommunen om drift av stranda.

Til tross for at kommunen lenge har ønsket å ta over ansvaret, refset ordføreren selskapet for å ha fjernet tjenestene med en gang konsesjonen gikk ut.

Ifølge kommunen skal de ha fått to måneder seg til å gjøre dette av kystverket, men Puerto Rico S.A hevder denne fristen kun var gjeldende for to strandbarer og ikke solsenger eller andre tjenester.

På mandag tok selskapet kontakt med kystverket for å avklare om de kan stille ut solsengene igjen. Selv om de foreløpig ikke har fått svar, har solsengene kommet tilbake på plass allerede.

Nå håper selskapet at de ikke blir bøtelagt av kystverket. Ifølge La Provincia valgte de å gjøre det slik fordi mangelen på strandtjenester ble et alvorlig problem, både for turister og forretninger i området.

Selskapet har hatt konsesjonen i 49 år, og har hele veien vært sterkt knyttet til oppbyggingen av Puerto Rico som en turistby.

Mogán kommune har søkt kystverket om autorisasjon til å overta driften, men denne prosessen er forsinket i juridiske kanaler. Når disse sakene er løst vil prosessen gå raskt, hevder de.