Spania innfører 14 dagers karantene for reisende fra utlandet


Alle reisende som kommer fra utlandet må i 14 dagers karantene etter ankomst, ifølge en ordre fra Helsedepartementet som ble publisert denne tirsdagen i det offisielle statsbladet.

Ordren vil gjelde fra fredag 15. mai, og frem til unntakstilstanden opphører.

Spania følger dermed etter sine naboland, hvor stadig flere har innført 14 dagers karantene for reisende fra utlandet. Frem til nå har dette kravet kun påvirket spanjoler og innbyggere i Spania som har kommet hjem fra Italia.

Samtidig er det kun de som har gyldig oppholdstillatelse (Residencia) og spanske borgere med fast bopel i Spania som får reise inn i landet på nåværende tidspunkt.

– Nødvendig

Ordren fra Helsedepartementet understreker at den «positive utviklingen i smittesituasjonen i Spania, og nedtrappingsplanen i portforbudet gjør det nødvendig å forsterke kontrolltiltakene».

Videre står det at «man må forholde seg til den verdensomspennende distribusjonen av viruset, og at det basert på føre-var-prinsippet er nødvendig å pålegge de som kommer fra utlandet en 14 dagers karantene.»

Skal holde seg hjemme

De som blir satt i karantene etter ankomst skal holde seg hjemme, og får kun lov til å forlate hjemmet for å handle mat, medisiner, gå til lege, og av andre grunner som kan anses som force majeure. Dette er de samme reglene som alle i Spania har måttet forholde seg til under portforbudet frem til de-eskaleringen startet.

Ordren understreker også at de som er i karantene må forholde seg til alle hygieneregler for å hindre videre spredning, også overfor andre som bor i husstanden.

Vil følge opp

Helsemyndighetene kan også kontakte personer i karantene for å vurdere helsetilstanden deres, og hvis de har symptomer slik som feber, hoste, pustevansker, nedsatt almentilstand eller andre symptomer som tilsier at de har Covid-19, må de kontakte helsevesenet umiddelbart på provinsens coronatelefon for å informere om sin helsetilstand.

Enkelte unntak

Grensekryssende arbeidere, de som jobber i fraktselskaper, transportselskaper og helsepersonell som skal på jobb er unntatt fra disse reglene, så lenge de ikke har hatt kontakt med noen som har fått påvist smitte.

Reisebyråer og selskaper som frakter passasjerer må informere reisende om disse kravene før de selger billetter til Spania.

Alle som kommer med fly skal få utdelt et skjema som passasjerene må ha på seg når de ankommer Spania.