Siste
ARKIVFOTO: Iberia

Spania vil forby korte flyturer

Skal byttes ut med tog.


Spania følger i Frankrikes fotspor og har varslet at de vil innføre et forbud mot korte innenriksflyvninger som kan erstattes av togreiser på under 2,5 timer, skriver ABC Nyheter

Målet er å redusere landets CO2-utslipp og fremme mer bærekraftige transportalternativer.

Det er ennå uklart hvor mange flyruter som vil bli omfattet av forbudet. Unntak vil gjelde for flyvninger som kobler til internasjonale ruter via knutepunktflyplasser.

En del av en større klimahandlingsplan

Forbudet er en del av Spanias klimahandlingsplan for 2050, og ble vedtatt av koalisjonsregjeringen i Kongressen.

Regjeringen skal også utrede en begrensning av private jetfly og se på muligheten for å skattlegge flydrivstoff mer. 

Det er foreløpig ikke klart når forbudet vil tre i kraft eller hvilke ruter som blir berørt. Forbudet må godkjennes av Senatet før det kan bli lov.