Siste

Spanske SSB: Covid-19 har tatt 15 000 flere liv enn antatt


Beregninger utført av det nasjonale statistiske institutt (INE) i Spania støtter mistanken om at langt flere kan ha mistet livet som følge av Covid-19 enn det helsemyndighetene oppgir.

Ifølge INE døde 225 930 personer  fra 1. januar til 24. mai 2020. Dette er 43 945 flere dødsfall sammenlignet med samme periode i 2019, og en økning på 24,1 prosent i antall dødsfall – såkalt overdødelighet.

Slående forskjeller

Til tross for at INE ikke har kartlagt årsakene for dødsfallene peker ekspertene på at det bare er coronaviruset som kan forklare den kraftige økningen i antall dødsfall. Forskjellene mellom beregningene fra INE og tallene fra helsedepartementet er slående. Frem til 24. mai hadde helsemyndighetene bekreftet totalt 28 725 dødsfall som følge av Covid-19. Det er 15 193 færre dødsfall sammenlignet med tallene fra INE, og utgjør 52 prosent forskjell.

Nytt dødsfall på Kanariøyene på tirsdag
 

Støtter tall fra begravelsesbyråer

I går kom det også ut en rapport fra assosiasjonen for begravelsesbyråer (Aesprof), og også denne hevder at antallet døde er langt høyere enn det myndighetene oppgir. Tallene i studien fra INE ligger nært antallet døde som ble beregnet av Aesprof, som hevder at det egentlige tallet er 43 985 døde. Aesprof sine beregninger er med det noe høyere enn det nasjonale statistiske institutt, med 56,6 prosent forskjell sammenlignet med helsemyndighetenes tall.

Kan ikke ignoreres

INE understreker i sin rapport at informasjonen i deres studie reflekterer dødeligheten i landet uten å oppgi årsak, og at man derfor ikke kan fastslå med sikkerhet hvor stor påvirkning coronaviruset har hatt på tallene. Likevel er økningen i antall dødsfall på nasjonal basis slående, og kan ikke ignoreres.

Ifølge rapporten var uka med flest dødsfall 30. april-5. mai, med 20,575 døde. Dette var en økning på 154,6 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Denne økningen sammenfaller med uka helsemyndighetene selv beskriver som den dødeligste under pandemien.

Hevder antallet døde er langt høyere enn offisielle tall

Stemmer overens med spredningen

Studien tar også for seg ulikhetene mellom de forskjellige regionene i Spania, og påpeker at variasjonen i overdødelighet stemmer overens med hvordan områdene ble rammet av coronaviruset.

Den største økningen i dødsfall så man i Madrid (72,7%), Castilla-La Mancha (58%) og Catalonia (41%). Minst økning ble registrert på Balearene (0,5%) og Murcia (1,1%). Den geografiske distribusjonen av overdødelighet stemmer overens med hvor hardt rammet hvert område var i perioden, hvor spesielt Madrid og Barcelona opplevde kraftig økning i antall døde som følge av Covid-19.

Sår tvil om tallene

Regjeringens tall har blitt møtt med kritikk fra første stund, ettersom de ikke har stemt overens med tall fra systemet for overvåkning av dødsfall (MoMo), som allerede i begynnelsen av pandemien påpekte at regjeringen undervurderte antallet døde. Det har også blitt sådd tvil om tallene etter at regjeringen ikke meldte om et eneste dødsfall på mandag og tirsdag, til tross for at flere autonome regioner meldte om dødsfall.