Foto: Envato Elements

Spillehaller og casinoer får holde åpent


Spillehaller har tidligere vært nødt til å stenge i nivå 3, men får nå holde åpent også på Gran Canaria, Tenerife og Fuerteventura – alle øyer som er i nivå 3.

Kapasiteten er likevel begrenset, og det er innført strenge krav til operatøren av spillehallene.

I nivå 1 kan spillehaller og casinoer operere med 75% kapasitet. I nivå 2 begrenses de til 50% kapasitet, og i nivå 3 kan maksimalt 33% av den normale kapasiteten være i bruk. I nivå 3 er det heller ikke lov å spise eller drikke i casinoet.

I nivå 4 må alle spillehaller stenge. For øyeblikket er ingen øyer i nivå 4 – for øvrig et nivå som ble opprettet spesielt for å imøtekomme den eksplosive smitten på Lanzarote tidligere i vinter.

Operatørene av casinoer må håndheve bruk av maske og avstand på minst 1,5 meter til enhver tid. Dersom avstand ikke er mulig ved bruk av f.eks. spillemaskiner skal det være fysiske barrierer mellom plassene for å sikre tilstrekkelig hygiene og smittevern.

Grupper kan være på maksimalt 10, 6 og 4 personer i henholdsvis nivå 1, 2 og 3.

Avstanden mellom bordene må være minst to meter.

Operatøren har også ansvar for tilstrekkelig renhold og desinfeksjon, og spilleautomater hvor brukerne er i kontakt med disse skal overvåkes og desinfiseres etter bruk.

Serving må følge de øvrige regler for serveringssteder.