Foto: Sanidad Gobcan

Stadig flere får jobb i det offentlige på Kanariøyene


Øygruppens myndigheter ansetter stadig flere på Kanariøyene.

For øyeblikket er 67 467 personer offentlig ansatte, som er en økning på 5313 siden januar 2019. Det er en økning på 8,5% i antallet som er ansatt i offentlige stillinger på Kanariøyene i perioden, viser tall fra regjeringen på Kanariøyene.

Det er helsesektoren som har økt mest, etterfulgt av utdanningssektoren. Nesten alle nyansettelser i det offentlige har vært på disse to områdene, som begge har hatt behov for flere ansatte for å møte kravene til en ny hverdag under pandemien.

I helsesektoren var økningen i antallet ansatte på over 12% de siste to årene. Samtidig som flere har blitt ansatt har øyregjeringen også redusert antallet midlertidige kontrakter i helsevesenet med nesten 700 stillinger.

70% er kvinner

Av de ansatte i offentlig sektor er en overveldende andel kvinner. Hele 70% av de offentlige ansatte er kvinner, som utgjør 47 470 av 67 467 ansatte.

Dette er spesielt synlig i helsesektoren, der det er nesten tre ganger så mange kvinner som menn ansatt.

I utdanningssektoren er det over dobbelt så mange kvinner som menn blant lærere, mens det i administrative stillinger i samme sektor er nesten seks ganger så mange kvinner som menn.