Streik: fortsatt uenighet mellom ledelsen og kardiologi-sykepleiere ved Doctor Negrín-sykehuset


Etter fire dager med streik er det fortsatt ingen enighet mellom partene ved kardiologiavdelingen på Doctor Negrín-sykehuset i Las Palmas.

Nå streiker sykepleierne ved avdelingen på ubestemt tid fra i dag, 5. august.

Streiken omhandler arbeidsforholdene, og sykepleiere har vært tvunget til å jobbe 20-timers dager uten hvile ifølge fagorganisasjonen Asaca. Dette står i sterk kontrast til legene, som har fått flere ansatte, og dermed har bedre mulighet til å rotere på arbeidstider og oppgaver.

Kritiske tjenester

Avdelingen håndterer først og fremst personer med hjerteinfarkt.

Sykepleierne har lagt fra seg arbeidet i protest på tirsdag og mandag de siste to ukene, fra klokken 08:00 - 15:00. Fagorganisasjonen påpeker at livsviktige og kritiske tjenester ble opprettholdt, også under disse demonstrasjonene.

På tross av gjentatte krav og demonstrasjoner har partene fremdeles ikke kommet til enighet.