Siste
En calima i februar 2020 førte til over 3000 mikrogram svevestøv per kubikkmeter. Det er 60 ganger så høyt som Verdens Helseorganisasjon sin grense. Foto: Privat

Studie: Calima øker faren for å dø av hjertesvikt


Denne saken ble opprinnelig publisert 15. februar 2021 og er hentet frem igjen for nye lesere.

Å bli utsatt for svevestøv fra Sahara, slik man blir på Kanariøyene under en calima, har klar sammenheng med tidlig død som følge av hjerte- og karsykdommer, ifølge en ny kanarisk studie.

Calimastøvet som kommer inn over Kanariøyene øker faren for å dø av hjertesvikt med 2% på samme dag som man blir utsatt for det, viser forskningen.

Rapporten som er utarbeidet av en gruppe kardiologer, biokjemikere og fysikere fra universitetssykehusene på Kanariøyene, det spanske forskningsrådet, Universitetssykehuset i Asturias og Universitetet i La Laguna, viser helsefarene ved calima.

Studien er den første systematiske gjennomgangen og meta-analysen som har blitt utført på området, og gir tydelige signaler til de med nedsatt helse om å beskytte seg mest mulig under calima.

10 mikrogram

En økning på 10 mikrogram svevestøv fra ørkenen per kubikkmeter luft var nok til å øke sjansen for å dø av hjertesvikt med 2%, ifølge studien, som inkluderer analyser fra Asia, Europa, Midtøsten og Nord-Afrika.

Også i de to påfølgende dagene etter at man har blitt utsatt for svevestøv er man mer utsatt for, selv om faren synker når eksponeringen er over.

Målte over 3000 mikrogram

På Kanariøyene kan konsentrasjonene av svevestøv gå langt over 10 mikrogram når det er calima.

Under den kraftige calimaen som førte til at flere tusen passasjerer ble sandfaste på Kanariøyene i 2020, ble det målt konsentrasjoner på 3200 mikrogram per kubikkmeter luft på det verste, ifølge forskningsinstituttet IPNA.

Den uvanlig kraftige episoden som førte til dette var likevel kraftigere enn den gjennomsnittelige calimaen.

50-500 mikrogram er normalt under calima

Under normale forhold er nivået på rundt 20 mikrogram per kubikkmeter luft på Kanariøyene, mens dette øker til mellom 50 og 500 mikrogram under en calima. Dette er langt over nivåene i resten av Europa, slik som Spania, Italia og Hellas. Der kan svevestøvet komme opp i nivåer på mellom 20 og 60 mikrogram, ifølge IPNA.

Verdens Helseorganisasjon råder om å holde seg innendørs hvis konsentrasjonen av støvpartikler er høyere enn 50 mikrogram per kubikkmeter.

Klar sammenheng i andre studier

Også andre studier har bekreftet en sammenheng mellom svevestøv fra ørkenområder og tidlig død.

En studie på Tenerife som involverte 829 pasienter innlagt med hjertesvikt i perioden 2014 - 2017 viste at luftkvaliteten hadde en direkte sammenheng med hvor mange pasienter som døde. Også denne rapporten viste også at mengden svevestøv man ble utsatt for økte faren for å dø av hjertesvikt.

Seks prosent av pasientene som ble innlagt med hjertesvikt under studien døde, og av disse hadde 86% blitt utsatt for høye konsentrasjoner av svevestøv fra Sahara.

Hjertesvikt påvirker spesielt personer over 60 år, og har symptomer som kortpustethet, utmattethet og pustevansker når man ligger. Hjertesvikt betyr ikke at hjertet stopper å slå, men at det har vanskelig for å pumpe nok blod.

Les også:

Turoperatører informerte ikke gjester om potensielt helsefarlig calima

Slik kjenner du igjen calima

Calima er et værfenomen hvor sandstøv fra luften blåser over fra Sahara-ørkenen. Ofte kommer calima i følge med økte temperaturer, men det betyr ikke at det må være varmt når det er calima.

Det første du bør se etter er redusert sikt. Dette skjer fordi luften fylles av store mengder finkornet ørkenstøv. Ofte vil luften se litt grå- eller gulaktig ut, og mange tror ofte at det bare er tåkete.

Du vil ofte merke symptomer som såre øyne og sår hals. Mange vil få pustebesvær og ubehag i lungene, og calimastøv kan være spesielt plagsomt for astmatikere og de med andre lungesykdommer som KOLS.

Alvorlige plager

Hvis calimaen varer lenge eller er kraftig får enkelte mer alvorlige plager, som bronkitt, astmalignende symptomer, og inflammasjon. Dette skjer gjerne fordi støvet, vinden, og varmen tørker ut slimhinnene dine.

I tillegg kan svevestøvet bære med seg bakterier, forurensede partikler fra industri og virus som kan føre til infeksjon.

Mer enn man skulle tro

Svevestøvet som kommer fra Sahara når det er calima inneholder langt mer enn bare vanlig sandstøv.

Disen du ser i luften inneholder aluminiumoksid, silika, leire, gips, kalsitt og andre mineraler. Den inneholder også mikroskopiske partikler som bakterier, sopp, pollen og forurensende stoffer som slippes ut fra kraftverk i  Marokko, Algerie og Tunisia, ifølge den statlige kringkasteren RTVE.

Når vinden tar med seg forurensing fra disse kraftverkene kan calimastøvet også inneholde krom og nikkel, som er helseskadelig å puste inn.

Calimavarsling

Det spanske meterologiske instutt, Aemet, kan ved hjelp av modeller som Skyron varsle om calima rundt 48 timer før støvet treffer øygruppen.

I tillegg kan du selv sjekke hvor mye skadelig støv som er i luften til enhver tid på denne siden.

På Kanariøyene er det i gjenomsnitt 20 runder med calima hvert år.

Slik beskytter du deg

De mest utsatte for calima er små barn, eldre, og personer med pusteproblemer eller hjerte- og karsykdommer, men også friske personer kan oppleve plager i forbindelse med calima. Turister kjenner ofte ikke igjen symptomene, siden de ikke opplever dette flere ganger i løpet av året.

Så hva kan vi gjøre for å beskytte oss selv mot disse plagene?

  • Hold deg innendørs så mye som mulig. Unngå direkte sollys, spesielt hvis det er varmt.
  • Bruk lyse klær når du går ut. Ha gjerne også på en hatt eller caps for å beskytte mot solen.
  • Hvis du opplever pusteproblemer bør du bruke en FFP2 eller FFP3-maske (støvmaske).  Vanlig munnbind kan hjelpe, men har liten effekt på det mest finkornede støvet.
  • Hold vinduer og dører lukket, slik at minst mulig støv kommer inn.
  • Bruk gjerne aircondition og luftfuktere for å bidra til et bedre inneklima, men unngå for store temperaturforskjeller mellom inne og ute.
  • Drikk mye vann gjennom hele dagen. Unngå alkohol, kaffe, og andre vanndrivende drikker.
  • Er det varmt bør du spise mye frukt og grønt, og unngå tung mat.
  • Unngå aktiviteter utendørs, og utsett gjerne trening og tungt arbeide til calimaen har lettet.
  • Kontakt lege hvis du føler deg dårlig eller har pusteproblemer. Ring 112 hvis det er akutt.