Siste
Skjermdump: Pressekonferanse/Presidencia GobCan

Talte til EU-parlamentet: –⁠ Femten år bør være nok til å lære


Under møtet, som foregikk digitalt, deltok også EUs innenriksminister Ylva Johannson og direktøren for den spanske flyktninghjelpen Estrella Galán.

Torres la frem hele migrantkrisen i kronologisk rekkefølge, som endte med at over 23.000 migranter ankom Kanariøyene i 2020. Så langt i år har over 2000 migranter ankommet øygruppen, og rundt 10.000 migranter fremdeles er på Kanariøyene.
Debatten omhandlet konsekvensene av den pågående krisen og den nye migrasjonspakten som for tiden er oppe til debatt i Europa. Et forslag til en ny migrasjonspakt ble lagt på bordet av Europakommisjonen 23. september i fjor, og Kanariøyenes president har uttrykt sterk misnøye med dette forslaget.

– En à la carte-solidaritetsmekanisme

Torres mener den nye migrasjonspakten reduserer innsatsen til medlemslandene som ikke ligger på yttergrensene til ren frivillighet, og han kalte forslaget for «en à la carte-solidaritetsmekanisme».

– Forslaget må kreve at en bindende solidaritet blir artikulert, med fastsatte mottakskvoter for de 27 medlemslandene, og ha et system som på en fornuftig måte etablerer med-ansvar slik at ingen territorier blir en propp hvor illegal innvandring begynner og slutter, forklarte Torres. 

Torres har også tidligere gått hardt ut mot forslaget. – En migrant som kommer til Kanariøyene setter sin fot på europeisk jord, på lik linje med om de kom til Strasbourg, Paris, Brussel eller Madrid, sa Torres under en pressekonferanse forrige helg. 

Mer økonomisk støtte

Under møtet gjorde Torres det også klart at han mener grenseregioner som Kanariøyene må få mer økonomisk støtte. Han påpekte at grenseregionene vil fortsette å bli presset av illegal innvandring på grunn av sin geografiske plassering.

– Kanariøyene bør bli spesifikt anerkjent og reflektert i den fremtidige Europeiske pakten, sa Torres. 

I tillegg til å snakke om migrantkrisen generelt understreker Torres også behovet for en mer aktiv innsats i EU for å hjelpe de enslige mindreårige migrantene.

– Uholdbar

Han kalte situasjonen på Kanariøyene for «uholdbar», og påpekte at øygruppen for tiden er vert for 2600 mindreårige migranter.

Han etterlyste umiddelbar økonomisk hjelp i form av EU-midler for å takle dette ansvaret, og ba om at EU gjeninnfører sin handlingsplan som varte fra 2010-2014 for mindreårige migranter.

– Historisk feil

– Vi anser at det haster å fornye handlingsplanen for enslige mindreårige migranter. Hvis ikke vil det være en historisk feil, sa Torres. 

Han avsluttet sin tale til EU-parlamentet ved å understreke at Adán Martín som var president på Kanariøyene under migrantkrisen i 2006 ba om det samme overfor parlamentet den gangen. – Femten år bør være nok til å lære, komme med konkrete løsninger på bordet, og ikke gjenta de samme feilene. Det er opp til oss alle, som politiske ledere og mennesker, avsluttet han.