Siste

Tar beslag i 600.000 euro for å sikre tilbakebetaling av gjeld


Anfi-gruppen er nok en gang i hardt vær, etter at skattemyndighetene har tatt beslag i 600.000 euro for å sikre tilbakebetaling av gjeld til tidligere kunder.

Beløpet skal sikre at det tidligere norskeide timeshare-komplekset gjør opp gjelden sin overfor en rekke kunder som har vunnet søksmål mot feriegiganten i forbindelse med ulovlige kontrakter, og fører til at Anfi-gruppen ikke får tilbake en eneste euro på selskapsskatten for 2018.

Anfi-gruppen er Europas største timeshare-aktør, og ble i sin tid startet av den norske forretningsmannen Bjørn Lyng.

Jobbet i flere år

Mer enn halvparten av beløpet – omtrent 350.000 euro – skal gå til 22 tidligere kunder som er representert av Canarian Legal Alliance (CLA). Dette advokatfirmaet har i flere år jobbet med denne typen saker. I tillegg kommer et nylig krav pålydende 47.000 euro.

Ifølge CLA har Anfi-gruppen fått en regning på hele 80.000 euro bare den siste måneden, etter at de har tapt rettsaker mot advokatfirmaet. I tillegg venter selskapet på utbetalinger på rundt 100.000 euro. Med de nåværende kravene i tillegg til de nye er beløpet på nesten 600.000 euro.

Kan skylde mange millioner

Ved utgangen av 2019 skal Anfi-gruppen ha tapt hele 100 saker i høyesterett på grunn av ulovlige kontrakter og ulovlig salg av timeshare-produkter til en verdi av 2,5 millioner euro. I tillegg kommer kravene som allerede er anket, og som er forventet å øke dette beløpet til 8 millioner euro.

Nekter å betale

Anfi-gruppen skal ha gjort det meget vanskelig for kunder som ønsket å komme seg ut av de ulovlige kontraktene. Selskapet har nektet å betale tilbake penger til tross for gjentatte dommer, og i tillegg har de to hovedselskapene tømt bankkontoene sine i kjølvannet av de mange dommene, og dermed hindret at myndighetene kan kreve inn pengene med tvang.

Provinsaktoratet i Las Palmas startet i juli 2019 en sak mot Anfi for å skjule pengene. Selskapet har dermed vært under etterforskning for dette etter at både advokater fra CLA og Ceballos y Navarro la frem beviser på det de mener er finansiell kriminalitet i forbindelse med at Anfi-gruppen tømte sine kontoer. De mener Anfi-gruppen med overlegg har forsøkt å forhindre utbetalinger til sine tidligere kunder.

Pågått i flere år

Selskapsinformasjon for de to selskapene Anfi Sales og Anfi Resorts viser at disse begynte å stenge og tømme sine kontoer kort tid etter at høyesterett ga sin første dom i saken i 2015. Den gangen fikk også Anfi mye kritikk for bruk av ulovlige, såkalte livsvarige kontrakter. Lov 42/1998 legger en maksbegrensning på varigheten av slike kontrakter på 50 år.

13 millioner forsvant

Kontoutskrifter viser at Anfi-gruppen hadde over 13 millioner euro på sine kontoer ved utgangen av 2014. På bare tre år forsvant 96 prosent av disse pengene, uten at Anfi betalte sine tidligere kunder beløpene som var blitt fastsatt i retten. Fra 2016 til 2017 forsvant mer enn 6 millioner euro fra disse kontoene. CLA påpeker at ingenting i selskapets årlige rapporter tyder på forminsket aktivitet som kan forklare hvorfor pengene har blitt borte.

Annullert kontrakter

Høyesterett har annullert flere hundre timeshare-kontrakter, og det er tre årsaker som går igjen; livsvarige kontrakter, innkreving av forskuddsbetaling, og salget av de såkalte «flytende ukene,» som har ført til at flere kunder har møtt på utfordringer når de ville bruke ukene sine.

Anfi-gruppen ble grunnlagt i Mogán kommune på 80-tallet av den norske forretningsmannen Bjørn Lyng, men er i dag eid av Santana Cazorla-gruppen og Ifa Hotels.