Tauro-stranda har stått ubrukt siden opprettelsen på grunn av en rekke juridiske problemer med prosjektet. Foto: Bård Ove Myhr

Tauro-stranda åpner neppe i nærmeste fremtid


Kystverket har kalt inn Anfi Tauro i mai for å signere tilbakeleveringen av konsesjonen for Tauro-stranda til myndighetene. Tilbakeleveringen skal signeres den 12. mai.

Kommunen har lenge ønsket å overta denne driften for å leie ut solsenger og levere nødvendige tjenester til stranda.

Kystverkets leder Rafael López Orive sa på torsdag at signeringen ble utsatt for å sikre at alle tekniske rapporter ble levering inn.

Disse omfatter blant annet miljørapporter om tilstanden i havet ved stranda – et område som ble fylt opp av sand hentet fra okkuperte områder i Vest-Sahara.

Kommunen vil ta over

Ordfører Onalia Bueno i Mogán sa i går at kommunen ønsker å kontrollere Tauro-stranda, som nå har vært stengt i rundt seks år.

For å løse dette må kommunen opprette fasiliteter for overvåkning og badevakter, men at dette først kan gjøres etter at kystverket har fjernet en molo som ble bygd uten tillatelse av Anfi foran de gamle lagerbygningene. Moloen var ikke en del av de godkjente byggeplanene fra kystverket.

Anfi har nektet å gjøre dette, og viser til sin pågående sak mot miljøverndepartementet fordi konsesjonen deres har blitt trukket tilbake.

Selskapet hevder at de har investert seks millioner euro i forbedringer av stranda.

På grunn av den omfattende prosessen og juridiske uenigheter er det neppe sannsynlig at stranda kan åpne for publikum i nærmeste fremtid.

Tauro-stranda har vært stengt for publikum i snart seks år. Foto: Bård Ove Myhr

Pumper ut saltvannsoppløsning

Kystverket har tidligere funnet et nedgravd rør som pumper ut store mengder saltvannsoppløsning i sanden på Tauro og medfører farlige sump-lignende tilstander i området.

En bekymringsmelding om dette ble sendt til miljøverndepartementet 20. februar i år, men situasjonen har også blitt påpekt tidligere av miljøvernorganisasjoner.

De store mengdene konsentrert saltvann har ført til at et hull har dannet seg i enden av stranda.

Kan løses midlertidig

– Faren dette hullet utgjør for badere kan løses midlertidig med et gjerde, men vi må være oppmerksom på denne forurensningen, sa Orive på torsdag.
Tauro bestod frem til 2016 av rullestein, før Anfi-gruppen med nå konkursrammede Cazorla i spissen dumpet rundt 60.000 kubikkmeter sand fra Sahara på stranden.

Anfi tar ikke ansvar

Saltvannet som har blitt dumpet på stranda kommer fra et avsaltingsanlegg som leverer vann til Anfi Tauro, men Anfi hevder selv at de ikke vet noe om dette, til tross for at Anfi Tauro SA selv stod bak en søknad om å slippe ut saltvann fra anlegget i 2007.