Tre av ti pasienter venter mer enn seks måneder på å bli operert

Kanariøyene er likevel langt under landsgjennomsnittet.

Illustrasjon: Envato Elements

Av Leo Lunde
Publisert 21. november 2020 kl. 03:53

Av Leo Lunde
Publisert 21. november 2020 kl. 03:53

Tre av ti pasienter på Kanariøyene har måtte vente mer enn seks måneder på operasjoner under pandemien. Det er en økning på 9% sammenlignet med situasjonen før portforbudet ble innført i mars.

Forsinkelsene og de lange ventelistene for operasjoner kommer hovedsaklig som følge av at helsevesenet satt slike tjenester på vent da portforbudet ble innført 14. mars. Det normale operasjonsprogrammet ble ikke gjenopptatt før i slutten av mai, men fortsatt er det store forsinkelser.

Tall fra Helsedepartementet viser at mer enn 2000 pasienter har fått sine operasjoner utsatt, og at hele 31,7% av disse måtte vente i over seks måneder. Gjennomsnittstiden en pasient har måttet vente har vært 163 dager etter at pandemien rammet øygruppen.

Bedre enn landsgjennomsnittet

Dette er likevel langt bedre tall enn mange andre regioner i Spania. Med en 9% økning av pasienter som måtte vente lenge er Kanariøyene fremdeles blant regionene med minst økning i forsinkelser. På Balearene og i Castilla-La Mancha har andelen som har ventet over seks måneder på en operasjon økt med over 25%.

Det nasjonale gjennomsnittet for de som har ventet over et halvt år lå på 33,8% i juni, med gjennomsnittelig ventetid på 170 dager. Disse tallene viser dermed at pandemien har rammet helsetilbudet i landet hardt, og økt ventetiden for operasjoner med nesten to måneder i gjennomsnitt på landsbasis.

Setter du pris på Canariavisen? Følg oss gjerne på Facebook!