Grafikk: Miami National Hurricane Center

Tropisk syklon kan komme veldig nær Kanariøyene


I de nestene timene kan en ny tropisk storm bli til i Atlanterhavet. Ekspertene ved Miami National Hurricane Center utelukker ikke at stormen som foreløpig ikke har et navn kan bli en kategori 1 orkan. Da døpes stormen Theta, og blir i så fall den 29. stormen som får navn så langt i denne orkansesongen.

Miami National Hurricane Center mener det er 50% sannsynlighet for at stormen blir til en tropisk eller subtropisk syklon i løpet av de neste 48 timene, med en 70% sjanse for at uværet vokser seg til en syklon i løpet av fem dager.

Ekspertene tror stormen kan bevege seg nær Kanariøyene på sin vei gjennom Atlanterhavet. I animasjonen under ser du den antatte banen til stormen. Den vil kunne passsere litt nordvest for øygruppen, dersom spådommene fra meteorologene slår til.

Dette er likevel fortsatt bare et lavtrykk under utvikling, og før stormens bane eventuelt kan kartlegges må uværet utvikle seg først. Det er forventet at lavtrykket vil ha vokst og blitt sterkere frem mot helgen. Da kan stormen enten sirkulere mot nordøst på vei opp mot fastlandet, eller holde seg i nærheten av Kanariøyene. Alt dette avhenger av intensiteten på uværet, og ekspertene utelukker ikke at Theta har potensiale til å bli en kategori 1 orkan.

– Det er noe usikkerhet rundt utviklingen og banen til værsystemet denne uken, mot fastlandet eller Kanariøyene. For øyeblikket viser de fleste modeller utvikling mot et subtropisk system i slutten av uka, som kan ende opp vest for fastlandet uten å påvirke Kanariøyene, sier meteorolog Francisco Martín til Canarias 7.