Tror boligprisene vil falle


Når Spania gikk inn i unntakstilstanden ble også boligmarkedet satt på pause. Nye karanteneregler i viktige land forlenger problemet.

Etter at Storbritannia besluttet å innføre en 14 dagers karantene for alle borgere som har vært i Spania, og nye reiseråd fra både Frankrike, Tyskland og Norge ble innført, har også salget av ferieboliger sunket.

Storbritannia, Tyskland og Frankrike står for rundt 50 prosent av kundene på boligmarkedet innen segmentet sekundærboliger, ifølge tall fra verdivurderingsselskapet Tinsa.

Nedstengningen av grensene under portforbudet førte til en total lammelse av dette markedet, og selv om inngrepene som gjelder i dag er langt fra så drastiske som da, forlenger de tørken i denne delen av boligmarkedet.

I årets første kvartal, før pandemien eksploderte for alvor i Europa, falt boligsalget til utlendinger med 6,4 prosent sammenlignet med samme tid året før. 14 850 salg ble utført i den perioden. 90 prosent av ferieboligsalg i Spania foregikk enten i de store byene eller i turistområdene sør i landet.
Slik beskytter du ferieboligen i Spania mot husokkupanter
 

Lavere priser

Totalt stod salg til utlendinger for 12,5 prosent av markedet i 2019, noe som betyr at en vesentlig del av boligsalgene nå er i ferd med å forsvinne for en periode. For boligkjøpere kan dette oversettes til at boligprisene faller.

Ikke alle områder er like sårbare for denne utviklingen. Tinsa sine seniorkonsulenter mener at kysten ved middelhavet og på øygruppene er områder som vil merke fallet i boligpriser mest.

Turistområdene vil merke det mest

Områder som Catalonia, Valencia-regionen, Malaga og Kanariøyene vil bli hardt rammet, mener ekspertene.

På Gran Canaria er det tyskerne som dominerer, mens britene er de viktigste utenlandske kjøperne på Lanzarote og Fuerteventura. Balearene vil også rammes mer enn andre områder ettersom en stor del av kjøperne er tyske.

Neppe dramatisk

Likevel er ekspertene delte i sine meninger om hvor alvorlig denne utviklingen kommer til å bli. Arturo Díaz, som er direktør i boligmeglerselskapet Savills Aguirre Newman, tror Costa Blanca, Balearene, Kanariøyene og Costa del Sol vil oppleve størst prisfall, men at endringene neppe blir dramatiske.
Dramatisk fall i boligsalget på Kanariøyene
 

Boligmegleren Servihabitat tror på sin side at lokale kjøpere kan snappe opp en del av boligene som ikke blir kjøpt av utlendinger. De peker også på at salget av ferieboliger i den spanske befolkningen falt mindre enn resten av boligmarkedet under finanskrisen 2007-2008 og årene som fulgte.

Verdivurderingsselskapet Tinsa mener man må være forberedt på et prisfall, men at dette vil variere veldig fra område til område. En av årsakene til at man foreløpig ikke har registrert noen store endringer i prisene kan være at så få salg blir utført nå, mener selskapet.